Strona główna

Edukacja zdrowotna

OPIS DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA 

 

MODUŁ I: Edukacja Zdrowotna

 

Realizacja programu „Śnieżnobiały uśmiech”.

Systematyczna kontrola prawidłowej postawy uczniów.

Badanie przesiewowe dzieci.

Fluoryzacja zębów.

Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej.

Bilans sześcio – i dziesięciolatka.

Szczepienia ochronne.

Akcja „Trzymaj się prosto”.

Wietrzenie sal w czasie przerw i dbanie o estetykę sal lekcyjnych.

Prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej.

Systematyczne kontrolowanie prawidłowej postawy uczniów w ławkach.

Realizacja programu „Spójrz inaczej” - lekcje wychowawcze.

Akcja „Sprzątanie Świata”.

Realizacja programu „Zielone ludki poznają świat”.

Konkursy plastyczne i gazetki.

więcej...

 

Galeria zdjęć