Nawigacja

 •  Relacja z XIX Tyskiego Rodzinnego Rajdu Rodzinnego

  W niedzielę 25 czerwca miał miejsce XIX Rowerowy Rajd Rodzinny. Trasa przejazdu rozpoczynała się przy dworcu PKP Żwaków i kończyła w Wyrach przy restauracji „Sikorka”. Do rajdu włączyło się również nasze koło SKKT działające przy SP 22 w Tychach, które reprezentowały dwie rodziny: państwo Ewa i Ireneusz Rybaccy z synem Jarkiem oraz państwo Aleksandra i Dariusz Szamota z synem Karolem. Zebraliśmy się przy szkole o godzinie 9:00 skąd pod przewodnictwem P. Kazimierza Okońskiego wyruszyliśmy w kierunku dworca kolejowego. Tam przy restauracji „Pod napięciem” zgłosiliśmy grupę i odebraliśmy okolicznościowe gadżety. Na szlak wyjechaliśmy w około stu osobowym peletonie o 10:15. Prowadzili nas przewodnicy kolarscy z KTK Gronie, najpierw do Gostyni – koło pomnika poległych żołnierzy i schronu „Sowiniec”, a potem traktami leśnymi do Wyr (dworzec PKP). Meta rajdu była w „Sikorce”. Tu przygotowano dla uczestników rajdu smaczną grochówkę. Atrakcją było losowanie nagród rzeczowych i wyróżnienie najliczniejszej rodziny. Po odpoczynku wracaliśmy już indywidualnie jako grupa. Wyjechaliśmy w Parku Paprocany, gdzie mijaliśmy bardzo wielu spacerujących lub  podróżujących na różna sposoby mieszkańców miasta. Towarzyszyła nam przepiękna słoneczna pogoda z orzeźwiającymi podmuchami wiatru. Podziękowaliśmy sobie wzajemnie za wspólne towarzystwo podczas rajdu i rozstaliśmy się w serdecznych nastrojach życząc dobrego wakacyjnego odpoczynku.   

                                     Z wakacyjnym pozdrowieniem Leokadia Bratek, uczestniczka rajdu. 

 • Sprawozdanie z Panelu Koleżeńskiego – „Spacer edukacyjny”

  12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach odbył się uroczysty Panel Koleżeński RUN – „Spacer edukacyjny”.

  Tego dnia nasza szkoła otrzymała już po raz drugi zaszczytny tytuł „Szkoły Uczącej Się”. Podczas tej ważnej uroczystości nauczyciele oraz uczniowie mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich działań i podsumowania kilkuletniej pracy nad ocenianiem kształtującym w programach SUS i RUN. Panel prowadził opiekun szkoły z ramienia CEO Pan Jacek Pasierb. W skład zespołu obserwacyjnego wchodziło dwanaścioro panelistówze szkół wdrażających ocenianie kształtujące. Z wizytą do nas przyjechali przedstawiciele ze szkół w Tychach: Szkoły Podstawowej nr 18 w, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 40 oraz z Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie.

  Na początku spotkania Pani Dyrektor Szkoły mgr Aldona Iwaniuk zapoznałapanelistówz funkcjonowaniem szkoły i realizacją oceniania kształtującego w naszej placówce. Następnie zaproszeni goście zwiedzali szkołę i uczestniczyli w sześciu lekcjach. Obserwacja polegała na ocenieniu realizacji na lekcjach pierwszej strategii oceniania kształtującego: „Określaniei wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”. Lekcje otwarte podczas spaceru edukacyjnego poprowadziło sześcioro nauczycieli naszej szkoły: Pani Dagmara Wilczak – nauczycielka języka polskiego, Pani Katarzyna Rutkowska – nauczycielka matematyki, Pan Adam Osiński – nauczyciel języka angielskiego w klasach I-III, Pani Gabriela Bilangowska– nauczycielka języka angielskiego w klasach IV-VI oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Pani Anna Radzik i Pani Karolina Cogielz nauczycielem wspomagającym Panią Iwoną Siemieniak.

  Po spacerze edukacyjnym odbyło się spotkanie panelistów z moderatorem i wspólne opracowanie informacji zwrotnej na temat zaobserwowanych wzorców. Paneliści podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi efektów spaceru edukacyjnego. Podkreślili, że działania podjęte przez nauczycieli naszej szkoły prowadzą do rozwijania strategii nauczania i motywowania uczniów do samodzielnego uczenia się.Zostało to także potwierdzone w czasie spotkania panelistów z uczniami, którzy brali udział w lekcjach obserwowanych przez gości. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pani Wicedyrektor Szkoły mgr Olgi Kulbickiej opisująca dwuletnią pracę nauczycieli skupionych w grupach „Pomocnych Przyjaciół” nad pięcioma strategiami oceniania kształtującego.

  Ostatnim punktem panelu była kameralna dyskusja metodą„World cafe”. Brali w niej udział nauczyciele naszej szkoły, którzy prowadzili lekcje oraz zaproszeni nauczyciele. Wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy sześcioosobowe i podczas rozmów stolikowych pracowali nad trzema tematami: „Po czym można poznać, że uczeń uczy się na lekcji?”, „Jak rozwinąć u ucznia odpowiedzialność za własne uczenie się?”,  „Szkoła przyszłości, czyli jaka?”.

  Po podsumowaniu dyskusji Pan Jacek Pasierb jako przedstawiciel CEO wręczył Pani Dyrektor Szkoły mgr Aldonie Iwaniuk certyfikat „Szkoły Uczącej Się”. Tytuł ten potwierdza, że nauczyciele naszej szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na świadomym nauczaniu poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego. Tym samym nasza szkoła znalazła się w prestiżowym groniepolskich szkół, które taki tytuł już otrzymały.  Album fotograficzny

 • "Lekcja bezpiecznego poruszania się komunikacją miejską - bezpieczne wakacje".


  W dniu 12 czerwca 2017 roku wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji pokazowej na temat zasad zachowania bezpieczeństwa podczas  jazdy autobusem, wysiadania i wsiadania do autobusu, a także bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na pasach.  Lekcja została przeprowadzona przez pracownika PKM oraz funkcjonariusza Policji Miejskiej w Tychach. ​Album fotograficzny

  Za zorganizowanie lekcji bardzo dziękujemy Panu Łukaszowi Szczyrba - Przewodniczącemu Rady Rodziców. 

 • Szkolnego  Relacja z V Rowerowego Rajdu

   

  9czerwca czyli w piątek  od 14:00 do 17:00 miał miejsce nasz V Szkolny Rajd Rowerowy przy szkole SP 22 w Tychach. Organizatorami imprezy byli: prezes Oddziału PTTK w Tychach pan Kazimierz Okoński oraz opiekun szkolny koła pani Leokadia Bratek. Rajd został włączony w Festyn rodzinny szkoły. Na początku imprezy wszyscy obecni zostali powitani przez pana Prezesa K. Okońskiego i zapoznani z programem Rajdu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu dzieci podczas trwanie Rajdu.

  Uczniowie klas IV- VI mogli w tym dniu uczestniczyć w trzechkonkurencjach sprawnościowych: rzucie dętką, slalomie rowerowym „ósemka” oraz „rzucie oponami”. Następnie przeprowadzono poszczególne konkurencje sprawnościowe, w którychuczestniczyli uczniowie klas III- VI.Do zdobycia były medale (złote, srebrne i brązowe) oraz statuetka dla „Najaktywniejszego uczestnika”.

  Podsumowania wyników konkursów dokonali: przewodniczący Rady Rodziców, p. Okoński i L. Bratek.Wszyscy uczniowie otrzymali breloczki odblaskowe.Imprezę dokumentował robiąc zdjęcia p. Kazimierz Okoński. Najwięcej medali otrzymali członkowie naszego koła SKKT. Najaktywniejszym uczestnikiem została M. Ferdyniok, wręczono jej statuetkę.

  Na zakończenie Rajdu członkowie i sympatycy koła SKKT oraz nagrodzeni i inniobecni na Rajdzie stanęli do wspólnego zdjęcia, którego tłem był nasz baner.Członkowie koła mogli wbić okolicznościową pieczęć do książeczek kolarskich.

  Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom prowadzącym konkurencje sprawnościowe: p. Katarzynie Ścieszka, p. Grażynie Grzegórskiej, a także czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów, panu Okońskiemu, a przede wszystkim uczniom uczestniczącym w Rajdzie. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie 6c należący do SKKT, którzy ofiarnie pomagali w przeprowadzeniu Festynu – byli dosłownie wszędzie. Brawo Panowie i Panie!

  Oto wyniki zmagań w konkursach i miejsca medalowe: 

  „Rzut dętką”                       

  I – M. Ferdyniok

  II – O. Koziołek

  III – M. Wojciechowski

  „Slalom na ósemka”

  I – F. Hejczyk

  II – M. Nowok

  III – K. Wawer

  „Rzut oponą”

  I – M. Ferdyniok

  II – F. Hejczyk

  III – O. Koziołek

  Tytuł „Najaktywniejszego uczestnika rajdu” i statuetkę zdobyła M. Ferdyniok.

   

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

 •             Uczniowie naszej szkoły w maju brali udział w kampanii „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Celem kampanii było przedstawienie i wytłumaczenie uczniom problemu dokuczania oraz sposobów radzenia sobie z dokuczaniem. Ponadto uczniowie podczas zajęć kształtowali postawę empatyczną, poprzez ćwiczenia i zabawy integrowali się ze swoja klasą.

  Kodeks Kumpla

  • 1.      Bądź swoim własnym najlepszym przyjacielem - traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
  • 2.      Bądź miły dla innych, nie osądzaj ich - każdy potrzebuje dobrego kumpla.
  • 3.      Bądź uczciwy i godny zaufania.
  • 4.      Bądź lojalny i wstawiaj się za innymi, jeśli tego potrzebują.
  • 5.      Miej odwagę powiedzieć "przepraszam", jeśli popełnisz błąd.
  • 6.      Bądź wsparciem, gdy ktoś ma zły dzień.
  • 7.      Baw się dobrze ze swoimi kumplami i pozwól innym bawić się dobrze z Tobą!
    

   

  Oto kilka fotek z przeprowadzonej kampanii:

  Album fotograficzny

 • Międzynarodowe spotkanie w Ubedzie w Hiszpanii 

  W dniach 14-19.05.2017 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi odwiedzili szkołę katolicką Santo Domingo Savio w Ubedzie w Hiszpanii w ramach projektu "Help me to understand" programu Erasmus+ wraz z polskim koordynatorem projektu - panem Adamem Osińskim oraz opiekunem - panią Katarzyną Rutkowską. Nasi uczniowie poznawali kulturę Hiszpanii, współpracowali w międzynarodowych grupach wraz z gośćmi ze Słowacji oraz Grecji, a także uczestniczyli w wielu ciekawych aktywnościach. 
  Wśród zadań, przed którymi stanęli nasi uczniowie, należy wymienić:
  1. Praca w międzynarodowych grupach nad książką „Children of Europe” („Dzieci Europy”).
  2. Współpraca w międzynarodowych grupach w grze miejskiej – odczytywanie wskazówek i odszukiwanie poszczególnych punktów w mieście w celu wykonania im zdjęć.
  3. Przygotowanie prezentacji na temat znalezionych miejsc z użyciem zrobionych zdjęć.
  4. Wzięcie udziału w lekcji matematyki po angielsku.
  5. Przygotowanie dziennika podróży i bloga w języku angielskim.
  Niezwykle ciekawymi punktami programu były też wycieczka do Alhambry w Granadzie oraz warsztaty garncarstwa. 

  Po spotkaniu projektowym uczniowie rozwinęli umiejętność swobodniejszego posługiwania się językiem angielskim, komunikowania się w praktycznych sytuacjach życiowych, a także budowania oraz utrzymywania prawidłowych relacji interpersonalnych. Z pewnością nauczyli się też współpracy w grupach międzynarodowych, pracy metodą projektową, a przy tym utrzymywania dobrych kontaktów z członkami zespołu podczas wykonywania zadań. 

  Z niecierpliwością czekamy już na naszych gości z Hiszpanii, Grecji i Słowacji w październiku br. Album fotograficzny

 • Relacja z wycieczki SKKT do Gostyni w dniu 20 maja 2017r.

  20 maja 2017r. w Gostyni odbyła się kolejny raz inscenizacja historyczna „Bitwy Wyrskiej”.  Jak co roku również i członkowie oraz sympatycy koła uczestniczyli w tej niezwykłej imprezie masowej, kulturalno-edukacyjnej. Tradycyjnie dla bezpieczeństwa uczestników poruszaliśmy się po mieście ścieżkami rowerowymi, a w lesie ścieżkami leśnymi. Towarzyszyła nam pochmurna, wietrzna pogoda. Na miejsce imprezy dotarliśmy około 14:00.  O 14:30 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie imprezy przez Wójta Gminy Wyry Barbarę Prasoł, po czym delegacje złożyły kwiaty pod „Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r.”. O godzinie 15 rozpoczęła się inscenizacja historyczna walk września 1939r. Bitwa Wyrska była przez wiele lat zapomnianym epizodem obrony górnośląskiej ziemi we wrześniu 1939 roku. Oddziały polskie dzielnie przez trzy doby od 1 września broniły śląskich wsi w rejonie miejscowości Wyry i Gostyń, przed hitlerowską agresją. Aby oddać hołd wszystkim walczącym i poległym żołnierzom postanowiono przypomnieć społeczności okolicznych miast tamte trudne, ale jakże ważne wydarzenia. Dla nas obserwatorów była to niepowtarzalna żywa lekcja historii.

  Mogliśmy zobaczyć pokaz sprzętu i wyszkolenia współczesnego Wojska Polskiego, wystawy militarne, schron bojowy „Sowiniec”, stanowiska Grup Rekonstrukcji Historycznej. Atrakcją były wozy bojowe Rosomak, wojskowe samochody terenowe i motory. Wierzymy, że pamięć o chwalebnych czynach naszych dziadków i ojców należy wpajać i umacniać przede wszystkim poprzez takie przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne.

  Dodatkowymi atrakcjami były: pokaz artyleryjski i pokaz sztuk walk szkoły „Wojownik”. Po raz pierwszy oglądaliśmy pokaz skoków spadochronowych. Od 17 miał miejsce „Piknik Forteczny”: występ orkiestry dętej TAURON z Łazisk. Przez cały czas trwania imprezy czynne były punkty gastronomiczne oraz stoiska handlowo-militarne.  W imprezie wzięło udział 13członkówi sympatykówSKKT. Nie zawiedli tradycyjnie Jarek R. z mamą, Bartosz P. z mamą, Patrycja P. z rodziną,Oliwier K., Mateusz W., Kamil O., opiekunowie SKKT pani L. Bratek i K. Okoński. Inscenizacja wzbogaciła nas w historyczną wiedzę i dostarczyła głębokich przeżyć. Album fotograficzny

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

 •  

  W dniu 27.04.02017r. Marta Nowok kl. 6c, Krzysztof Wawer kl. 6c, Igor Ziobro kl. 6c oraz Patrycja Pieczara kl. 6d wzięli udział w eliminacjach rejonowych do Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach. Celami Turnieju są:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

  Nasza drużyna zdobywając 37 punktów zajęła II miejsce. Pokonała na drużyna Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach zdobywając 33 punkty (im mniejsza liczba punktów tym lepiej) Najsłabsza drużyna uzyskała wynik 64 punkty

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

  Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego,

  Uczestnicy poszczególnych eliminacji:

  a) rozwiązują testy teoretyczne (dopuszcza się techniki multimedialne),

  b) wykonują zadania praktyczne:

   jazda rowerem po miasteczku,

   jazda rowerem po torze sprawnościowym,

   z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  Album fotograficzny

 • 2 Nocka Programistów Baltie

  W piątek 12 maja uczniowie naszej szkoły: Gabryś Biernacki, Ola Waliczek, Maks Biernacki, Igor Bara i Bartek  Pala w Gimnazjum nr 4 w Tychach wzięli udział w 2 Nocce  Programistów Baltie. Organizatorem Nocki był p. Janusz Wróbel wraz z uczniami Gimnazjum nr 4,  a oprócz nasze szkoły wzięli w niej udział jeszcze uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 3, 9 w Tychach oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie. Jakby tego było mało w uroczystym rozpoczęciu naszego wydarzenia uczestniczyły też dzieci i nauczyciele z Terpentyny (woj. lubelskie). Oczywiście nie osobiście lecz za pośrednictwem wideokonferencji.

   

   

  Plan przedstawiał się następująco: 20.30 - 20.45 - Zbiórka uczniów, przygotowanie do zajęć

  20:50 - Uroczyste otwarcie

  21:00 Olimpiada Kreatywności - połączenie ze szkołą w Terpentynie

  21:30 Warsztaty Baltie – dla zaawansowanych

  * praca ze zmiennymi

  * praca z plikiem tekstowym

  - dodawanie liczb

  - sortowanie liczb

  - wybieranie liczb

  23:45 Wideokonferencja z autorem Baltie

  24:15 „Północnik” - czyli północny posiłek

  1:00 Proste zadania na czas, rywalizacja drużynowa

  2:00 Zajęcia na sali gimnastycznej

  3:00 Nie tylko Baltie - CODE ORG

  4:00 Programujemy śniadanie

  5:00 Programujemy roboty   OZBOT

  6:30 Zakończenie

  7:00 Pożegnanie

  Nie trzeba komputerów aby świetnie się bawić i rozwijać swoje myślenie.

  O godzinie 6.30 pomysłodawca Nocki Programistów i prowadzący wszystkie wykłady i ćwiczenia p. Janusz Wróbel wręczył zdobyte medale i dyplomy, nie zapomniał o słodkościach.

  Warto było. Czasami ciężko- bo sen często nie pozwalał się skupić. W przyszłym roku również weźmiemy udział w takiej Nocce a może sami przygotujemy jakąś w naszej szkole. Niektórzy z nas opuścili wcześniej naszą grupę. Rano brali udział w innych zawodach i konkursach: Gabryś i Maks w „7 tyskiejOlimpiadzieOYAMA KARATE” gdzie zajęli czołowe miejsca i Ola, która brała udział w Olimpiadzie z Języka Angielskiego. Album fotograficzny

  Opiekunkami na Nocce naszych uczniów były: Katarzyna Ścieszka i Anna Kanclerz

 • Relacja z VII Rajdu „Święta Polskiej Niezapominajki”

  15 maja 2017r. nasze szkolne koło SKKT uczestniczyło w VII Rajdzie Rowerowym z okazji  „Święta Polskiej Niezapominajki”. Organizatorem imprezy był Polski Klub Ekologiczny oraz Klub Turystyki Kolarskiej Gronie.  Impreza miała miejsce na terenie Parku Paprocany w Tychach.

  Przyjęte 15 lat temu święto, ma na celu promowanie walorów przyrodniczych środowiska, w którym mieszkamy oraz przypominanie o jego ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.Święto to ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil,osób, miejsc i sytuacji. Rajd rowerowy obejmował uroczysty przejazd uczestników zlotu wokół Jeziora Paprocańskiego, natomiast rajd pieszy prowadził ścieżką przyrodniczo – edukacyjną „Dolina Gostyni” na użytkuekologicznym. Rajd rowerowy poprowadziłapani Jolanta Jaromin członek PTTK.

  W trakcie rajdu odbyło się kilka konkursów sprawnościowych dla dorosłych i dzieci. W rajdzie wzięło udział ponad 60 osób, członków różnych klubów turystyki rowerowej i osoby indywidualne. Nasze koło reprezentowali uczniowie: Wiktoria J., Natalia T., Bartosz P., Mateusz W., Kuba K., Igor Z., Krzysiek W., Franek H., Olivier K. oraz opiekunowie: Leokadia Bratek i Kazimierz Okoński.  Były nagrody rzeczowe, medale,puchary, dyplomy, pieczątka okolicznościowa,soki, cukierki i drobne upominki. Nasi uczniowie zdobyli trzy nagrody w konkurencji – rzut oponami. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa. Towarzyszyła nam ciepła, pochmurna pogoda z wiszącą w powietrzu burzą.Sympatycy kolarstwa nie zawiedli. Niestety nie przybyły solenizantki Zosie, więc niezapominajkiotrzymałypanieobecne na Rajdzie.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok. Album fotograficzny

                                                 Z  ekologicznym i turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

 • Szanowni Rodzice i Drogie Dzieci!

  Bardzo dziękujemy za  przyłączenie  się do akcji „Kiermasz Wrażliwy” zorganizowanej przez nas i naszych wolontariuszy, więcej...

 • W dniu 22.04.2017r. obchodzony był „Światowy Dzień Ziemi”. więcej...

 •  

  Relacja z wycieczki do Parku Paprocany

  Kolejna w tym roku wycieczka rowerowa miała miejsce 2 maja i wiodła traktami Lasu Żwakowskiego i Paprocańskiego. Na zbiórkę przybyło 8 uczniów i troje rodziców. Byli to chłopcy:KlefasOliwier, Igor Fatalski z siostrą Julią i mamą, Jakub Kaszuba z bratem i tatą, Mateusz Wojciechowski, Bartosz Pala z rodzicami. W trasę wyruszyło nas mniej o trzy osoby. Przed wyjazdem pani Leokadia Bratek sprawdziła obecność, a pan Kazimierz Okoński (przewodnik kolarski PTTK w Tychach), przypomniał wszystkim, a zwłaszcza nowym uczestnikom wyprawy, regulamin wycieczki rowerowej. Przedstawił jej program i pokazał zebranym „sygnały”, którymi posługuje się w czasie jazdy rowerem, na które uczniowie musza reagować. Uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe specjalnie zakupione w ramach programu „Rowerem do Zdrowia”.

  Wyruszyliśmy przy chłodnej, wietrznej pogodzie po godzinie 10:00. Po drodze podziwialiśmy zachwycające uroki wiosennej przyrody- rozkwitające drzewa, śpiewające ptaki, falujące jezioro…

  Zatrzymaliśmy się na odpoczynek na tereniezameczku „Promnice” Tutaj podbiliśmy sobie książeczki kolarskie, zrobiliśmy pamiątkowe wspólne zdjęcie i pojechaliśmy dalej, obok Huty Paprockiej. W drodze powrotnej przejeżdżaliśmy niedaleko ścieżki dydaktycznej „Dolina Gostynki”. Trochę nas deszczyk pokropił, ale zdążyliśmy przed większym opadem dotrzeć do szkoły.  Bezpiecznie dotarliśmy na miejsce zbiórki i tu wycieczkę rozwiązano.

   Zapraszam wszystkich na 20 maja do Gostyni na „Bitwę Wyrską”. Album fotograficzny

                                                                         Z turystycznym pozdrowieniem  L. Bratek

 •  

  Relacja z XX Wiosennego Rajdu na Wyżynę Krakowsko Częstochowską

  W sobotę 29 kwietnia 2017r. członkowie szkolnego koła SKKT pojechali autokarem na Jurę Krakowsko Częstochowskąna XX Wiosenny Rajd pieszy z metą w Mirowie. Organizatorem Rajdu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Tychy. Wyjechaliśmy z Tychów o 7:30 (zbiórka przy Urzędzie Miasta), a o 9:30 byliśmy w Podlesicach. Tam wszyscy uczestnicy Zlotu ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (tyskich i powiatu bieruńsko-lędzińskiego) wyruszyło pod opieką przewodników na szlaki turystyczne, aby dotrzeć do Mirowa.

  Nasze koło reprezentowaliuczniowie: Edyta Rutkowska, Bartosz Pala, Mateusz Wojciechowski, pani Wiola Pala, opiekunowie L. Bratek i K. Okoński. Była to wyjątkowo piękna, malownicza trasa, która wiodłaszlakiem starych zamków i ich ruin np. Bobolice, Mirów. Podczas wędrówki po kilkudniowych opadach deszczu wyjrzało upragnione słońce. Na mecie w Mirowie tradycyjnie już zaprezentowaliśmy swoją gotowość komandorowi Rajdu tj. wykazaliśmy się przygotowaniem do Rajdu (posiadanie odpowiednich map, kompasów, apteczki, legitymacji szkolnych i PTTK, prezentacja w kamizelkach z programu „Rowerem do zdrowia”, banerem itp.). Potem odpoczywaliśmy i piekliśmy kiełbaski. Odbyły się dwa konkursy – wiedzy krajoznawczej i pierwszej pomocy, które okazały się dla naszych nowicjuszy dość trudne.Na podsumowaniu Rajdu panią Bratek spotkała niespodzianka. Została odznaczona brązową  odznaką – zasłużony w pracy z młodzieżą. Odznakę wręczył jej uroczyście na forum uczestników rajdu sam nowy prezes PTTK. Do Tychów wróciliśmy w dobrych nastrojach. 

  Impreza była perfekcyjnie zorganizowana przez byłego p. Prezesa PTTK w Tychach K. Okońskiego i v-ce Prezesa komandora Marka Broda. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Rajdu oraz przewodnikom turystyki, którzy bezpiecznie prowadzili nas turystycznym szlakiem. Album fotograficzny

  Z turystycznym pozdrowieniem opiekun SKKT L. Bratek

 •  

  Spotkanie z przedszkolakami

  W kwietniu uczniowie klasy 2e odwiedzili młodszych kolegów i koleżanki z Przedszkola nr 6 w Tychach. Uczniowie przygotowali dla przedszkolaków z grupy „Motylki” małą niespodziankę. Specjalnie dla nich przeczytali, z podziałem na role, dwa opowiadania z serii książek o przyjaznym wikingu pt. „Tappi i urodzinowe ciasto”. Z kolei przedszkolaki dla swoich gości przygotowały kilka wesołych piosenek oraz własnoręcznie przygotowane kartki wielkanocne. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą w kole oraz słodkim poczęstunkiem. Album fotograficzny

 •  

  Relacja z wycieczki do Bielska Biała SKKT SP 22 przy PTTK w Tychach

  22 kwietnia 2017r. członkowie SKKT uczestniczyli w wycieczce autokarowo-pieszej na X Zlot Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Organizatorem zlotu był Oddział PTTK w Bielsku.

  Celem zlotu była: popularyzacja walorów krajoznawczych Bielska i okolic, popularyzacja działalności PTTK wśród społeczności lokalnej, popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych PTTK, a także regionalnych odznak krajoznawczych np. odznaka krajoznawcza „Znam Bielsko-Biała i Okolice”.

  W zlocie wzięło udział 15 osób naszego koła: Jarek Rybacki z mamą, Edyta Rutkowska, Karolek Szamota z mamą, Marta Nowok, Kuba Kaszuba, Oliwier Klefas, Bartosz Pala, Krzysiek Wawer, Franek Hejczyk, Kamil Ochojski, Mateusz Wojciechowski oraz opiekunowie Leokadia Bratek i przewodnik kolarski pan Kazimierz Okoński. Wyruszyliśmy rano ok. 8:30 busem do Bielska. Zbiórka miała miejsce na parkingu przy kościele św. Stanisława w Starym Bielsku, tam czekał na nas przewodnik. Tu rozpoczęła się nasza trasa wycieczki  trasa nr 1, która miała następujący przebieg: przejście piesze Grodzisko – Dom Tkacza – Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej – Katedra p.w. św. Mikołaja – Rynek Bielski – BCK ul. Słowackiego – przejazd pod Halę pod Dębowcem. Nasze zwiedzanie miasta odbywało się w chłodzie, deszczu, śniegu i słoneczku. Daliśmy radę i twardo z „szczękającym humorem” pokonaliśmy wszelkie trudy.

  Każdy uczestnik zlotu otrzymał opaskę odblaskową z napisem „Oddział PTTK PODBESKIDZIE”, metalową odznakę wybitą z okazji Zlotu oraz  ciepły posiłek na mecie Zlotu (kiełbaska, herbatka z cytrynką i drożdżówka). Mogliśmy również wbić sobie okolicznościową pieczęć Zlotu do książeczek kolarskich.  Podczas posiłku przygrywała nam góralska kapela ludowa. Spędziliśmy tu czas do 14:30. O 15:30 wróciliśmy do Tychów wyziębieni, ale zadowoleni z doznanych wrażeń.

  Serdecznie dziękujemy panu Kazimierzowi Okońskiemu za zorganizowanie dla Koła SKKT kolejnej naukowo-turystyczno-regionalnej wyprawy. Album fotograficzny                                

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek   

   

 • Projekt edukacyjny Edumagica

  16 marca 2017 r. uczniowie klasy 1a, 2a i 3e wraz z opiekunami wzięli udział
  w innowacyjnym projekcie edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Temat przewodni projektu to: „Wielka przygoda małego żółwika. Tomek poznaje Polskę!”

  Dzięki połączeniu zaawansowanej grafiki komputerowej, animacji, ciekawego scenariusza i zaangażowanego prowadzenia uczniowie zostali aktywnymi uczestnikami ciekawego medialnego doświadczenia. Dzieci mogły utrwalić i usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę oraz  pogłębić ją o nowe wiadomości dotyczące, np. rodzajów krajobrazów występujących w Polsce, obiegu wody w przyrodzie, polskich miast i występujących w nich zabytków, czy fauny i flory Polski.

  Wszystko przeplatane było licznymi zabawami i interaktywnymi quizami. Wiele radości sprawiła również dzieciom rozmowa z animowanym bohaterem, żółwiem Tomkiem. Dodatkowo, każdy uczeń otrzymał unikalną mapkę/grę, dzięki której mógł w ciekawej formie utrwalić zdobytą wiedzę.

  Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego otrzymała certyfikat Innowacyjnej Szkoły, a nauczyciele biorący udział w projekcie: Beata Kozieł, Elżbieta Ryba, Monika Geisler, Katarzyna Krasoń, Justyna Tarasiuk uzyskali certyfikat Innowacyjnego Nauczyciela.

  Koordynator projektu,

  Justyna Tarasiuk

   

 •  

  Relacja z XIII „Eko-kiermaszu dla Zdrowia”

  Kolejny raz uczniowie i rodzice naszej szkoły uczestniczyli 8 kwietnia  w  XIII już „Eko-kiermaszu dla zdrowia” zorganizowanym przez Polski Klub Ekologiczny koło w Tychach, pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy.  Na odwiedzających czekały różneatrakcje takie jak np. stoiska z żywnością z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych, rękodzieło, biżuteria, kosmetyki naturalne, konkursy wiedzy o zdrowym odżywianiu, prelekcje i porady dietetyczne. Dietetycy i fizjoterapeuci udzielali indywidualnych porad. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska  z pomiarem i obliczeniami prawidłowej wagi, pokazy kulinarne, badania stopy, masaże itp. Były stoiska z wspaniałymi miodami,kremami i maściami z miodu, wyrobami mięsnymi (szynki, salcesony, kiełbasy itp.), wyrobami z mleka owczego (oscypki, bryndza), warzywami, sokami, palmami wielkanocnymi itd.

  Goście zwiedzili wystawy Eko-kiermaszu, degustowali różne produkty i dokonali świątecznych zakupów. Największym powodzeniem cieszyły się wyroby garmażeryjne tzn. krokiety, pierogi, rolady. Można było wysłuchać prelekcji na temat zdrowego odżywiania – mniej mięsa więcej warzyw czy wady postawy a zaburzenia reumatyczne.

  Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w XI już „Eko-kiermaszu dla Zdrowia” i zapraszamy na kolejny jesienią. Album fotograficzny

  Pozdrawiam L. Bratek opiekun szkolny SKKT

   

 • Relacja z wycieczki rowerowej SKKT na rozpoczęcie sezonu turystyczno-kolarskiego do Kobióra przy restauracji „Sikorka”

  W niedzielę 9 kwietnia pojechaliśmy na pierwszą w tym roku kalendarzowym wycieczkę rowerową do Kobióra. Organizatorem imprezy był Klub Kolarski „GRONIE” Oddział PTTK w Tychach.

  Na szlak wyruszyliśmy około 10:00 pod opieką przewodnika turystyki kolarskiej pana Kazimierza Okońskiego. Na wycieczkę przybyło 15 osób -  członków SKKT: Jarek z mamą, Mateusz, Patrycja z mamą, Małgosia, Jakub, Bartosz oraz sympatycy pan Adam z panią Lidzią, Nikola z mamą. W czasie rajdu towarzyszyła nam słoneczna i wietrzna pogoda. Na miejscu oczekiwało nas już około 170 osób. Potwierdziliśmy na listach obecności swoje przybycie, podbiliśmy książeczki kolarskie okolicznościową pieczątką i odpoczywaliśmy po trudach jazdy rowerem.

  Dla uczestników zlotu  przygotowano konkursy sprawnościowe „rzut oponą”, „jazdę żółwią” i konkurs wiedzy krajoznawczo-turystycznej. W grupie wiekowej dzieci szkolnych pierwsze miejsca zajęłydwukrotnie Patrycja i Małgosia, pojedynczoNikola i Jakub. Do wygrania były nagrody, my zdobyliśmy miniaturkę roweru z wmontowanym zegarkiem „Dla najliczniejszej grupy szkolnej”. Tradycyjnie była grochówka i kiełbaska z grilla. Kto miał „drobne” to kupił grochówkę lub kiełbaskę na gorąco, a kto nie miał to wcinał domowe kanapki. Na zakończenie rajdu zrobiliśmy sobie  wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wróciliśmy około 15, Zadowoleni z odniesionych sukcesów no i ze wspólnie, miło spędzonego czasu.

  W drodze powrotnej przyłączył się do nas pies Bos, który dotarł aż pod naszą szkołę. Dzięki zapobiegliwości Mateusza udało się zawiadomić telefonicznie właściciela psa uciekiniera i Bos szczęśliwie wrócił do domu. Pan Okoński podziękował wszystkim za uczestnictwo w wycieczce, zwłaszcza Rodzicom i zaprosił na Zlot do Bielska biała. Album fotograficzny

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

strona:

Galeria zdjęć