Strona główna

 • Recepta na smutek… Recepta na złość…

  ·         szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III,

  ·         szkolny konkurs literacki dla klas IV-VII

    - Obrazek 1

  I. Cele konkursu:

  1.      Stworzenie dzieciom możliwości do wyrażenia swoich emocji i uczuć.

  2.      Promowanie działań na rzecz  nabywania przez dzieci umiejętności radzenia sobie z każdego rodzaju   emocjami.

  3.      Zwiększenie wrażliwości środowiska szkolnego na smutek i złość innych osób, poznanie sposobów radzenia sobie wspólnie z tymi emocjami.

  II. Organizator:

   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

  Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla klas I-III, literackiego dla klas IV-VII

  § 1

  Uczestnicy konkursu: uczniowie naszej szkoły.

  § 2

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1.           Uczniowie klas I –III wykonują pracę plastyczną pokazująca jak radzą sobie ze złością, smutkiem, jak radzą sobie ich koledzy, rodziny. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. (malarstwo, rysunek, grafika,  collage,  wyklejanka, orgiami itp.). Format pracy A -4. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasa.

  2.           Uczniowie klas IV –VII. Prace muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami – interlinia 1,5. Może być to wiersz, rymowanka a opowiadanie nie może przekraczać objętości pięciu stron w formacie A4.

   

  § 3

  Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę kreatywność, umiejętności plastyczne oraz , w szczególności:

  1.           Trafność doboru tematu pracy.

  2.           Oryginalność, pomysłowość.

  3.           Estetyka wykonania pracy.

  Jury: Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace.

   Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki ufundowane przez organizatorów.

  § 4

  Termin konkursu:

  1.      Prace uczniów będą przyjmowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego (p .Monikę Burzyńską, p .Gabriele Bilangowską) do 18 maja 2018 r.

  2.      Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do opiekunów Samorządu Uczniowskiego p .Moniki Burzyńskiej i  p .Gabrieli Bilangowskiej.

   

  § 5

  Prace będą przyjmowane jedynie ze zgodą rodziców/opiekunów prawych:

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................   

                                                                                                                                (imię i nazwisko)  

  w szkolnym konkursie plastycznym dla klas I-III,  literackim dla klas IV-VII. Recepta na smutek… Recepta na złość…

  Data                                                                                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

  ………………………..                                                                       …………..………………………………………

 • KIERMASZ WRAŻLIWY Tegoroczny kiermasz wrażliwy otwieramy w poniedziałek 19 marca 2018 r. już dziś mali wolontariusze zapraszają do wsparcia dwóch ważnych w naszym mieście instytucji: Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I oraz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Zależy nam bardzo na tych wyjątkowych miejscach i pomagamy im nie od dziś…wolontariusze z opiekunami od dawna przygotują się do tego wydarzenia –efekty ich ciężkiej pracy dołączamy na zdjęciach, które są najlepszą reklamą kiermaszu. Album fotograficzny

  Szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA z opiekunami Monika Burzyńska, Marta Mitoraj

 • Wiosna tuż, tuż… a grupa pracowitych świetliczaków –wykonała wyjątkową Marzannę na jeden z tyskich eko- konkursów, jest na co popatrzeć… Z ekologicznym zacięciem i wiarą w to, że ze śmieci można stworzyć coś, kogoś wyjątkowego zrobiły fantastyczną słowiańską wersją Matki Natury, która obdarza świat życiodajnymi mocami wody i urodzajem. Album fotograficzny

  Wychowawcy świetlicy: Monika Burzyńska, Magdalena Pstrągowska

 • Wszystkie małe kobiety świętowały w świetlicy od samego rana –rozpoczęło się od tańca. Do końca dnia na nasze kobiety czekały same drobne uprzejmości ze strony chłopców… Jak zauważyła każda przebywająca w tym dniu dziewczynka –mała kobieta, było miło, może by tak chłopaki mogło być każdego dnia? Życzenia od wszystkich chłopców ze świetlicy szkolnej:

  Dla dziewcząt, które znamy moc życzeń dzisiaj mamy: dużo zdrowia szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości, niechaj się to niesie na cały kraj dziś dla Pań wszystko naj.. naj... naj!
  Album fotograficzny

  Wychowawcy świetlicy

 • Drodzy Rodzice/opiekunowie zapraszamy wszystkie RODZINY na warsztaty Wiosenne,

  odbędą się one w świetlicy szkolnej 26 marca, o godzinie 16:30.

  więcej...

 • - Obrazek 1

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  Świetliczaki wiedzą, że 21 lutego każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, (został proklamowany podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku) stworzony by podkreślić bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Otaczający świat jest taki, jakim potrafimy go opisać. Niewątpliwie najczęściej używamy do tego języka ojczystego. Język ojczysty to jednak coś więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli. Świetliczaki poznały historie języka polskiego, pierwsze zapisane słowa…to jak się zmieniał. Wiedzą ile osób na świecie mówi w naszym języku ojczystym i jak trudno jest go nauczyć się obcokrajowcom oraz z czego ta trudność wynika. Wiedzą również jak korzystać ze słowników języka polskiego i jak jest wiele ich rodzajów. Wiedzą kto to poliglota oraz jak wiele nowych wyrazów w naszym języku ojczystym pojawiło się po II wojnie światowej. Wspólnie układaliśmy słowa, zdania –sprawdzaliśmy ich poprawność w słownikach, Stworzyliśmy krzyżówkę, rebusy, z którymi możecie się zmierzyć –szukajcie ich na gazetce w hallu głównym. Album fotograficzny

  Wychowawcy świetlicy: M. Pstrągowska, M. Burzyńska, M. Mitoraj

 • 19 lutego 2018 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem uczestniczyli w IX Zlocie Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego w Katowicach. Tym razem tematem przewodnim spotkania był: „Śląsk w kulturze i tradycji”. Podczas uroczystego otwarcia spotkania, uczestników powitał Zespół Pieśni i Tańca Katowiczanie. Ponadto uczniowie mieli okazję poznać wnuka Stanisława  Ligonia (pana Andrzeja Sas Jaworskiego), który bardzo ciekawie opowiadał o życiu i działalności swojego dziadka – twórcy między innymi Polskiego Radia w Katowicach. Wysłuchaliśmy także prezentacji „O szacunku do chleba”, którą przygotowali i przeprowadzili założyciele Muzeum Chleba w Radzionkowie. Ciekawą prezentację tradycyjnych strojów śląskich przedstawiła pani Joanna Decowska. Uczniowie mieli okazję poznać Samorządy Uczniowskie z całego Śląska i uczestniczyć wraz z innymi w bardzo ciekawych warsztatach związanych z gwarą śląską oraz kulinarnych. Album fotograficzny

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego –Monika Burzyńska             

  Zdjęcia na stronie: http://ewakolodziej.pl/aktualnosci/zlot-samorzadow-uczniowskich-szkol-podstawowych-w-szkole-podstawowej-nr-33-w-katowicach/

 • Miejska kampania „ Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”

  Znajdź pomoc - Telefony zaufania

   

   

   

   

  116 111

  Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godzinach 12.00-22.00. Prowadzi go Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

  Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 22.00, wiadomość przez stronę (www.116111.pl) możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

  800 121 212

  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

  Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.

  800 702 222

  Linia Wsparcia jest linią całodobową i bezpłatną dla wszystkich osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wspierają nie tylko telefonicznie, ale także poprzez email (porady@liniawsparcia.pl) oraz czat (www.liniawsparcia.pl). Z pomocy może skorzystać każda osoba bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Centrum wsparcia to projekt fundacji Itaka realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Finansowany jest z pieniędzy Narodowego Programu Zdrowia.

  800 100 100

  Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

  bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 oraz pomoc online (pomoc@800100100.pl) dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 • Drogi Rodzicu nie musisz być  ekspertem w dziedzinie nowinek technologicznych i wirtualnych trendów, aby móc rozmawiać ze swoim dzieckiem o jego aktywnościach online. Towarzysz swojemu dziecku w jego pierwszych internetowych krokach i ucz go więcej...

 • W tym roku odbył się w świetlicy rodzinny, jubileuszowy dziesiąty Bal BAJKOLANDIA. Mimo, że nie było nas tak wielu jak w poprzednich latach, gdzie liczba uczestniczących w nim rodzin przekraczała 150 osób… Wszyscy bawili się wspaniale i nie było rodziny, która nie zdobyłaby nagród w konkursach bajkowych. Oczywiście jak to na świetlicy jest już standardem, nie mogło zabraknąć zdrowego jedzenia –jesteśmy przecież szkołą promującą zdrowie. Zajadaliśmy się orzechami, marchewkami, jabłkami itp.

  M. Pstrągowska, M. Burzyńska, M. Mitoraj

 • Świetliczaki po raz kolejny w tym roku uczestniczyły w turnieju sportowym „Jestem aktywny –ZIMĄ!” organizowanym w myśl idei programu „Zdrowe Tychy”. W turnieju wzięło udział 40 uczniów, a największą nagrodą była możliwość spędzenia czasu razem na aktywności fizycznej.

  B. Ruszaj, M. Pstrągowska, M. Burzyńska, M. Talar

 • Na przełomie listopada i grudnia w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się VII edycja miejskiego konkursu plastycznego pt „ U nas na Śląsku”. Celem konkursu jest

  -pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów śląskich
  -ukazanie piękna krajobrazu śląskiego, architektury
  -folklor śląski: strój, muzyka
  -przedstawienie trudnej i niebezpiecznej pracy górników

    W konkursie wzięło 10 tyskich szkół, łącznie wpłynęło 191 prac kursowych.
  Wyniki konkursu: Im AmelkaK.SP-35 , II m  Maja U. SP-35, III m Zosia B. SP-13
  I m Wiktoria K.SP-35, II m Melissa D SP-22, III m Michał K.SP-22
  II m Weronika Ś.SP-36, II m Izabela K. SP-36
  III m Alicja D. SP22, III m Zosia O.SP-22
  Wyróżnienia: Natasza J. SP-37, Jowita B. SP-35, Hania Ł. SP-37, Gabrysia D.SP-37, Ola Palacz SP-22, Zuzia T. SP-35,Adam N. SP-13, Maja G. SP-22, Karolina R. SP-22, Milena Ł.SP-24, Jan R.SP-35, Maja R. SP-22, Damla Y. SP-22, Karolina S.SP-35, Emilka B. SP-22, Emma D. SP-22, Julia CH. SP-22, Zuzia G. SP-40, Zosia K. SP-37, Emilka P. SP-36, Mateusz F. SP-22, Adam P. SP-22, Konrad B. Sp-4, Paulina F. SP-22, Natalia C. SP-22, Karol S. SP-36
  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pań, które przygotowały swoich uczniów do udziału w konkursie. 
  Album fotograficzny

 •  

  Dnia 14.12.1017r odbył się w SP 35 XIV Międzyszkolny Konkurs Śpiewania Kolęd i Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowały 2 zespoły 5-cio  osobowe z klasy 1a i 2b.Uczniowie ślicznie prezentowali się na scenie i pięknie zaśpiewali przygotowane kolędy. Uczniowie z klasy 1a zaprezentowali kolędę pt  „Hej hola, hola pasterze z pola” a uczniowie z klasy 2b przedstawili kolędę pt „ Hej dyna, dyna”. Uczniowie z klasy 1a wyśpiewali I miejsce w konkursie, a uczniowie z klasy 2b wyróżnienie. Udział w konkursie był wielkim przeżyciem artystycznym dla dzieci ale również kontynuacją naszej polskiej tradycji śpiewania kolęd .
  Uczniowie z klasy 1a przedstawili kolędę  pt „ Hola, hola pasterze z pola” jest to piękna stara, polska kolęda Oto skład zwycięskiego zespołu Laura D, Hania L, Tatiana P, Oskar S, Igor M. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach. Album fotograficzny

 •  

  Dnia 8.12.2017r uczniowie klas I-III były w teatrze na przedstawieniu muzycznym pt „ Dorotka w krainie Oz”. Dzieci poznały  przygody małej Dorotki oraz jej przyjaciół Stracha na Wróble, Blaszanego Drwala, Tchórzliwego Lwa. Musical dzieciom bardzo się podobał. Przedstawienie było dobrze przygotowane: piękna scenografia, stroje, rekwizyty, oświetlenie. Album fotograficzny

 • Szkolny klub „Kto Ty jesteś? POLAK MAŁY!”.  Zachęca do udziału w tyskim Orszaku Trzech Króli. Szczegóły:  http://kultura.tychy.pl/orszak-trzech-kroli-6-tychach/ , http://tychynews.pl/2018/01/04/vi-orszak-trzech-kroli-w-tychach/, http://orszak.org/ .

  M. Burzyńska, M. Mitoraj

 •  „WOLONTARIUSZ TO…”

  Szkolny konkurs: plastyczny dla klas I-III, literacki dla klas IV-VII.

  I. Cele konkursu:

  1.      Promowanie idei wolontariatu wśród uczniów naszej szkoły.

  2.      Propagowanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

  3.      Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.     

  4.      Rozwijanie uzdolnień humanistycznych i plastycznych.

  II. Organizator: Monika Burzyńska, Marta Mitoraj

  „Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat

  Regulamin szkolnego konkursu: plastycznego dla klas I-III, literackiego dla klas IV-VII „WOLONTARIUSZ TO…”

  § 1

  Uczestnicy konkursu: uczniowie naszej szkoły klas I –VII. 

  § 2

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  Uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną, w której wyjaśniają konkursowe zagadnienie: KIM JEST WOLONTARIUSZ? Odpowiedzią na to pytanie będą prace uczestników konkursu. Inspiracją mogą być działania szkolnego KLUBU MAŁEGO WOLONTARIUSZA, który w tym roku obchodzi swoje piąte urodziny. Technika prac dowolna na formacie A4. Na odwrocie autor pisze swoje  imię, nazwisko oraz klasę.

  Uczniowie klas IV-VII piszą krótkie opowiadanie  lub  wiersz, maksymalnie na 1 stronę A4. (opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika, dowolny pod względem gatunkowym wiersz). Muszą to być prace własne, napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane. Na odwrocie autor pisze swoje  imię, nazwisko oraz klasę.

  § 3

  Zasady oceny przygotowanych prac:

  Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę kreatywność, umiejętności plastyczne oraz literackie w szczególności:

  1. Trafność doboru tematu pracy.
  2. Oryginalność, pomysłowość.

  Jury:

  1.      Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace.

  2.      Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki ufundowane przez organizatorów.

  § 4

  Termin i miejsce konkursu:

  1.      Prace uczniów będą przyjmowane przez organizatora konkursu pod adresem:. Świetlica szkolna –Monika Burzyńska, Marta Mitoraj do dnia: 28 lutego 2018 roku.

  2.      O uroczystym ogłoszeniu wyników, dacie i terminie spotkania (godzinie laureaci zostaną poinformowani na e -dzienniku).

  3.      Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do organizatora:

  Monika Burzyńska, Marta Mitoraj.

   

 • Coroczny świetlicowy konkurs kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda!” odbył się w szkolnej bibliotece 22 grudnia 2017 r. Uczniowie mieli okazje zaprezentować swój talent wokalny. Nieśmiałym pomogły starsze koleżanki, występowano solo w duetach i kwartetach. Laureatami zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Zachęcamy wszystkie rodziny naszych uczniów do wspólnego śpiewu, który łączy pokolenia.

  M. Pstrągowska, A. Osińska

   - Obrazek 1

   - Obrazek 2  - Obrazek 3  - Obrazek 4

 • Szkolny klub „Kto Ty jesteś? POLAK mały!” pragnie złożyć całej społeczności szkolnej tradycyjne polskie/ góralskie życzenia noworoczne: „Na scescie, na zdrowie, na tyn Nowy Rok! Coby sie wom dazylo, mnozylo kazde stworzynie! Coby sie wom darzyły kury cubate, gęsi siodłate Cobyście mieli telo wołków kielo w dachu kołków Telo cielicek kielo w lesie jedlicek Telo owiecek kielo mak mo ziorecek Telo krów kielo w sąsieku plów… Coby wom nicego nie chybiało  Z roku na rok przybywało  A do reśty - cobyście byli scęśliwi i weseli  Jako w niebie janieli, haj!”

   

     - Obrazek 1   

   - Obrazek 2 

   - Obrazek 3

 • KAMPANIA

  UWAŻNI RODZICE - „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”.

   - Obrazek 1

  Drodzy Rodzice/ Opiekunowie zachęcam Was do zapoznania się ze stroną kampanii „Uważni rodzice”, która jest realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

  http://uwaznirodzice.pl/kampania/

  Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi  na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

              Uwodzenie online to proces złożony, w którym osoba dorosła, za pomocą Internetu buduje relację z dzieckiem w celu wykorzystania seksualnego, prezentowania materiałów pornograficznych, zmuszania do rejestrowania nagrań o charakterze seksualnym czy innych podobnych zachowań. Nowe technologie komunikacyjne tylko ułatwiają sprawcom zbudowanie z dzieckiem bliskiej, intymnej relacji bez wiedzy rodziców. Sprawca buduje bliską relację emocjonalną z dzieckiem poprzez różne techniki manipulacji, często fałszuje swoją tożsamość np. zaniżając swój wiek.

  Na stronie zostały zamieszczone informacje dla Rodziców:

  1.      Potrzeby i emocje Twojego dziecka.

  2.      Jak uważnie rozmawiać z dzieckiem?

  3.      Ucz się swojego dziecka.

  4.      Jak reagować?

   

  Justyna Zabielska – pedagog szkolny

strona:

Galeria zdjęć