Strona główna

Profil szkoły Historia Patron Szkoły Kalendarium

O szkole

Profil szkoły

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi mieści się przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach.


Obecnie w szkole jest 30 oddziałów w  tym integracyjne, w których uczy się 614 uczniów. Procesem dydaktyczno - wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia. 

Zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa i logopedy.
    Uczniowie uczą się języka angielskiego. Program dydaktyczno-wychowawczy naszej szkoły zakłada rozwijanie zainteresowań dzieci. Jedną z form realizacji tego zadania jest udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Przeznaczone są one dla wszystkich dzieci: tych mających trudności w nauce, niezwykle zdolnych oraz dla tych, którzy chcą miło i ciekawie spędzić czas poza lekcjami. W bieżącym roku oferujemy naszym wychowankom udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

-koła przedmiotowe: j. polskiego, j. angielskiego, matematyczne, przyrodniczo-ekologiczne, informatyczne;
-koła artystyczne: teatralne, plastyczne, muzyczne, plastyczno- muzyczne;
-koła sportowe: rekreacyjno- sportowe;
-zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, terapeutyczne;

Oferujemy również wycieczki, wyjścia do kin i teatrów.
   

Posiadamy dwie sale komputerowe, Centrum Multimedialne, bibliotekę, 2 sale gimnastyczne i boiska sportowe. Dzieci przed lub po zajęciach mogą korzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:30 do 16:30. Posiadamy również kuchnię i stołówkę. Uczniowie mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
    Chcemy, aby szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.
    Kładziemy nacisk na:
rozwijanie twórczego myślenia, wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, opanowanie języka obcego, umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu, umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, czynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny oraz współpracę ze szkołami Unii Europejskiej.

Oferujemy również ciekawe i atrakcje dla dzieci w postaci:
- imprez okolicznościowych,
- uczestnictwa w wycieczkach,
- teatrzykach.
Otaczamy swoich wychowanków życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczna atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów i budowaniu poczucia własnej wartości. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

Galeria zdjęć