Strona główna

Harmonogram wycieczek

Harmonogram wycieczek szkolnych 2018/2019

L.p.

Miejsce wycieczki

Cel wycieczki

Odbiorcy

Organizator

 

WRZESIEŃ

 

1.                    

Skrzyżowanie

 

Przypomnienie zasad poruszania się w ruchu drogowym, utrwalenie znajomości podstawowych znaków i niebezpiecznych miejsc w pobliżu szkoły

Uczniowie klasy 2c

 

B. Schlesinger

 

2.                    

Przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły

Obserwacja ruchu ulicznego i znaków drogowych. Ćwiczenia w przejściu na drugą stronę jezdni, umiejętność poruszania się po pobliskim osiedlu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie klasy 2b

 

J. Rogowicz

3.                    

Przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły.

Obserwacja ruchu ulicznego i znaków drogowych. Ćwiczenia w przejściu na drugą stronę jezdni. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie klasy 3a

E. Ryba

B. Kozieł

4.                    

Do parku.

Obserwacja zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.

Uczniowie klasy 3a

E. Ryba

B. Kozieł

5.                    

Pobliskie przejście dla pieszych

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej.

Ćwiczenia praktyczne w przechodzeniu przez jezdnię w różnych miejscach na terenie osiedla.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

6.                    

Park “Suble”

Stwarzanie sytuacji sprzyjających poglądowemu nauczaniu. Umożliwianie międzyprzedmiotowej korelacji wiedzy. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach -zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, w parku.

Uczniowie klasy 1b

M. Burzyńska,

A. Lewko

7.                    

Park „Suble”

Umożliwianie międzyprzedmiotowej korelacji wiedzy, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w parku. Podziwianie piękna krajobrazu.

Uczniowie klasy 1d

M. Jureczko

8.                    

Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie

Utrwalenie zasad ruchu drogowego.

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej. Ćwiczenia praktyczne w przechodzeniu przez jezdnię w różnych miejscach na terenie osiedla.

Uczniowie klasy2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

9.                    

Wycieczka do parku

Szukanie oznak jesieni, powitanie jesieni. Rozpoznawanie drzew liściastych.

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

PAŹDZIERNIK

 

10.                 

Najbliższa okolica, stawy Sublańskie

 

Złota polska jesień, podziwianie kolorów jesieni, rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów. Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla jesieni.

 

Uczniowie klasy 2c

 

B. Schlesinger

11.                 

Teren wokół szkoły, stawy na Sublach.

Obserwacja przyrody jesienią.

Uczniowie klasy 2b

J. Rogowicz

12.                 

Tyskie Hale Targowe – wystawa „Tyskie ptaki”.

Poznanie ptaków zamieszkujących miasto Tychy.

Uczniowie klasy 2b,2c

B. Schlesinger,

J. Rogowicz

13.                 

Wyjście do parku Suble.

Obserwowanie przyrody jesienią.

Uczniowie klasy 1d

M. Jureczko

14.                 

Do Straży Pożarnej.

Poznanie pracy strażaków. Poznanie zasad bezpiecznego obcowania z ogniem.

Uczniowie klasy 3a

E. Ryba

B. Kozieł

15.                 

Spacer wokół szkoły.

Przypomnienie wiadomości na temat powodów przebarwiania się liści. Rozpoznawanie drzew. Szukanie jesiennych skarbów.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

16.                 

Wyjście do kina City -Point na spektakl teatru wrocławskiego.

Zaspokajanie potrzeby zdobywania nowych doświadczeń oraz nawiązywania znajomości. Wyrabianie postawy opiekuńczej. Rozwijanie tendencji do etycznych zasad współżycia, dotrzymywania słowa, prawdomówności, uczciwości, uprzejmości. Wyrabianie zdolności adaptacji do nowych sytuacji i warunków.

uczniowie klasy 1b

M. Burzyńska,

A. Lewko

17.                 

Ogród Botaniczny- Mikołów- Mokre

Zaspokajanie potrzeby zdobywania nowych doświadczeń. Stwarzanie sytuacji sprzyjających poglądowemu nauczaniu. Integrowanie grupy- zabawy na placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego

Uczniowie klasy 1d

M. Jureczko

18.                 

Kopalnia w Bochni

Poznanie warunków pracy w kopalni, poznanie walorów tej okolicy, integracja grupy

Uczniowie klasy 5a

K. Bochnia

19.                 

Wycieczka nad staw

Szukanie oznak jesieni nad stawem. Flora i fauna nad stawem.

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

20.                 

Zabrze – wioska indiańska.

Integracja zespołu klasowego, wspólne spędzanie czasu wolnego.

Uczniowie klasy 4f

I. Siemieniak

21.                 

 

 

 

 

22.                 

Park “Suble”

Poszukiwanie oznak jesieni. Integracja klasy. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

uczniowie klasy 1c

Kinga Osińska

 

LISTOPAD

 

23.                 

Wyjście do Mediateki w Tychach.

Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania Mediateki oraz ofertą dla nich przygotowaną przez Mediatekę.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

24.                 

Warsztaty w MBP -dział dziecięcy w Mediatece w Tychach.

Sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i uzdolnień. Wzbogacanie wiadomości i umiejętności. Ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy.

uczniowie klasy 1b

M. Burzyńska,

A. Lewko

25.                 

Warsztaty w MBP -dział dziecięcy w Mediatece w Tychach.

Sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i uzdolnień. Wzbogacanie wiadomości i umiejętności. Ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy.

Uczniowie klasy 1d

M. Jureczko

26.                 

Wycieczka na cmentarz na Starych Tychach

Zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy, uczczenie pamięci poległych za ojczyznę.

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

27.                 

Wycieczka na Stare Tychy

Zwiedzanie zabytkowych kamieniczek

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

28.                 

Wycieczka na cmentarz na Starych Tychach

Zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy, uczczenie pamięci poległych za ojczyznę.

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

29.                 

Wycieczka na Stare Tychy

Zwiedzanie zabytkowych kamieniczek

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

GRUDZIEŃ

 

30.                 

Tarnowskie Góry.

Praca górnika. Rozdanie prezentów mikołajkowych. Integracja klasy.

Uczniowie klasy 4g

U. Rawska

31.                 

Pobliski staw Suble

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

32.                 

Wyjazd do Teatru “Żelaznego”

Zaspokajanie potrzeby rozrywki i odczuwania przyjemności. Wiązanie nauki szkolnej z życiem. Wyrabianie postawy obywatelskiej, sprowadzającej się do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

uczniowie klasy 1b

Monika Burzyńska, Agnieszka Lewko

33.                 

Wycieczka do muzeum

Zwiedzanie wystawy, lekcja muzealna

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

STYCZEŃ

 

34.                 

Zima w parku. Park Niedźwiadków.

 

Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla zimy.

Uczniowie klasy 2c

 

B. Schlesinger

 

35.                 

Okolice szkoły.

Obserwacja zimowego krajobrazu.

Uczniowie klasy 2b

J. Rogowicz

36.                 

Okolice szkoły.

Obserwacja zimowego krajobrazu. Gromadzenie słownictwa.

Uczniowie klasy 3a

E. Ryba

B. Kozieł

37.                 

Spacer wokół szkoły

Obserwacja zimowego krajobrazu.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

38.                 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach -dźwiękowy domek emocji.

Kształtowanie umiejętności obserwacji. Sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i uzdolnień. Rozbudzanie nawyków samokształcenia. Ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy.

Uczniowie klasy 1b

M. Burzyńska,

A. Lewko

39.                 

Wycieczka do biblioteki

Spotkanie z pracownikami biblioteki, chwila z ciekawą książką

Uczniowie klasy2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

LUTY

 

40.                 

Wycieczka do biblioteki

Spotkanie z pracownikami biblioteki, chwila z ciekawą książką

Uczniowie klasy2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

MARZEC

 

41.                 

Pobliskie osiedle

Szukanie oznak wiosny.

Uczniowie klasy 2b

J. Rogowicz

42.                 

Muzeum Śląskie w Katowicach

Zwiedzanie wystawy w Muzeum.

Uczniowie klasy 1d

M. Jureczko

43.                 

Nad staw Suble.

Szukanie oznak wiosny.

Uczniowie klasy 3a

Elżbieta Ryba

Beata Kozieł

44.                 

Pobliski staw Suble

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

45.                 

Muzeum Śląskie -wystawa stała „Na tropie Tomka”.

 

Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Wyrabianie postawy obywatelskiej, sprowadzającej się do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego oraz gotowości do aktywnego udziału w tym życiu.

Uczniowie klasy 1b

M. Burzyńska,

A. Lewko

46.                 

Wycieczka do parku

Szukamy oznak wiosny. Pierwsze kwiaty.

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

47.                 

Wycieczka nad staw

Powitanie wiosny

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

KWIECIEŃ

 

48.                 

Wiosna w ogrodzie

 

Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wiosny.

 

Uczniowie klasy 2c

 

B. Schlesinger

 

49.                 

Spacer wokół szkoły.

Obserwacja roślinności i owadów.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

50.                 

Wyjście na tereny Parku „Sublańskiego” -światowy Dzień Ziemi, sprzątanie świata wokół nas.

Wiązanie nauki szkolnej z życiem. Ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy. Zaspokajanie potrzeby osiągnięcia sukcesu w walce z innymi lub samym sobą oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Uczniowie klasy 1b

M. Burzyńska,

A. Lewko

51.                 

Muzeum Śląskie- Katowice.

Ułatwianie świadomego i aktywnego zdobywania wiedzy. Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w róznych sytuacjach. Własne tworzenie konstrukcji z klocków.

Uczniowie klasy 1d

M. Jureczko

52.                 

Wycieczka na łąkę

Poznajemy faunę i florę na łące

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

53.                 

Wycieczka do muzeum

Lekcja muzealna

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

54.                 

Wycieczka do biblioteki

Spotkanie z pracownikami biblioteki, chwila z ciekawą książką

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

MAJ

 

55.                 

Brenna, „Chlebowa chata”

 

Poznanie etapów powstawania chleba, samodzielny wyrób podpłomyków, oglądanie sprzętu rolniczego, poszanowanie dla pracy rolnika, pszczelarza.

 

Uczniowie klas 2b, 2c

 

J. Rogowicz

B. Schlesinger

 

56.                 

Wycieczka do Brennej. Chlebowa Chata

Zapoznanie uczniów z tradycyjnym sposobem pieczenia chleba. Integracja zespołu klasowego.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

57.                 

Kraków

Zwiedzanie Muzeum, Starego Miasta, Wawelu.

Klasa 7a, 7b

G. Grzegórska- Lesiak

58.                 

Wycieczka do parku

Poznajemy faunę i florę w parku.

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

CZERWIEC

 

59.                 

Wycieczka wyjazdowa (po uzgodnieniu z rodzicami uczniów).

Obserwacja krajobrazu i specyfiki miejsca wycieczki. Wzbogacanie wiedzy i słownictwa uczniów.

Uczniowie klasy 3a

Elżbieta Ryba

Beata Kozieł

60.                 

Pobliski staw Suble.

Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku w różnych porach roku. Wysłuchiwanie odgłosów charakterystycznych dla lata.

Uczniowie klasy 1a

A.Radzik

A.Michta

61.                 

Śląski Ogród Botaniczny -Śladami smoka przyrodnika.

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. Rozbudzanie uczuć patriotycznych, poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego. Kształtowanie naukowego poglądu na świat.

uczniowie klasy 1b

Monika Burzyńska, Agnieszka Lewko

62.                 

Wycieczka na łąkę                     

Poznajemy faunę i florę na łące

Uczniowie klasy 2a

W.Szynawa

J.Tarasiuk

 

 

Galeria zdjęć