Strona główna

Aktywność ruchowa

OPIS DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA 

 

MODUŁ III: Aktywność Ruchowa

 

Omówienie regulaminów sali gimnastycznej i terenów sportowych wokół szkoły.

Omówienie regulaminów wycieczek szkolnych, wyjść, zajęć terenowych.

Zorganizowanie Dnia Sportu.

Tańce i zabawy KLANZA.

Zajęcia terenowe dla klasy III.

Zajęcia na basenie miejskim.

Zajęcia ruchowe dla dzieci świetlicy szkolnej.

Prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych w klasach integracyjnych.

Ćwiczenia relaksacyjne w klasach 0 - III.

Międzyszkolny Konkurs Szkół Zaprzyjaźnionych „Rambit ekologiczno - sportowy”.

Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego: „Mały Sport – Dużo Zdrowia i Radości”.

Szkolne Koło Tenisa Stołowego.

_więcej...

 

 

Galeria zdjęć