Strona główna

Cele i zadania programu

TWORZYMY SZKOŁĘ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 podjęła działania promujące zdrowie w zakresie realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania w naszej szkole. Uczestniczymy
w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał nam się idealnym dla kontynuacji naszej pracy. _więcej...

Galeria zdjęć