Strona główna

Oligofrenopedagog

mgr Iwona Siemieniak
Ukończone studia:
Uniwersytet Wrocławski na kierunku filologia słowiańska
Studia Podyplomowe ,,Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną"
Obecnie trzeci semestr studiów podyplomowych ,,Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi".

 

mgr Grażyna Grzegórska-Lesiak
Studia podyplomowe:
Pedagog specjalny ze specjalnością w zakresie oligofrenopedagogiki UŚ 2003

 

mgr Beata Schlesinger
Ukończone studia:
Uniwersytet Śląski  - mgr nauczania początkowego 

Uniwersytet Śląski – studia podyplomowe pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika

 

Justyna Tarasiuk
Ukończone studia:
Uniwersytet Śląski- Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika.

 

Galeria zdjęć