Strona główna

Wicedyrektor Szkoły mgr Olga Kulbicka-Banaś

Wykształcenie i kwalifikacje:

od 1 września 2004 r. pedagog szkolny

od 1 września 2016 r. także wicedyrektor szkoły

 

W 2004 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach.

W 2006 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim – kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja.

W 2008 roku nabyła uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej.

Galeria zdjęć