Strona główna

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez, uroczystości, wydarzeń i przedsięwzięć szkolnych

L.p

Tematyka

Termin

Cel imprezy

Organizator

Odbiorcy

Miejsce

 

WRZESIEŃ

 

1.               

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego

28.09.18

Propagowanie idei wyborów demokratycznych

Samorząd Uczniowski

M. Burzyńska

G. Bilangowska

Uczniowie klas 1-8

jadalnia

2.               

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla klas 1-3

03.09.2018r.

Pielęgnowanie tradycji

SP nr 22 integrowanie zespołu uczniów

Wychowawcy klas 2:

W. Szynawa

J. Tarasiuk

J. Rogowicz

B. Schlesinger

Uczniowie klas 1, ich rodzice, krewni

Sala gimnastyczna

3.   

Spotkanie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze” dla klas 2 i 3.

 

Wrzesień 2018r.

Przypomnienie zasad prawidłowego zachowania się na drodze w różnych sytuacjach - wpajanie zasad ruchu drogowego

A. Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

 

Sprzątanie Świata – rozbudzanie świadomości ekologicznej.

21.09.2018r.

Utrwalenie pojęć i haseł związanych z ekologią

Wszyscy wychowawcy

Uczniowie klas 1-3

Klasy, teren wokół szkoły

4.   

„Grzeczność na co dzień”

Normy i zasady obowiązujące w szkole.

Wrzesień 2018r.

Kontrakt szkolny uczniowie - nauczyciele

L. Pytel

M. Gozdowska

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia szkolna

5.   

Światowy Dzień Morza

27

Uświadamianie dzieciom jak ważna jest ochrona środowiska morskiego. Prezentacja książek, czasopism, ilustracji, multimedialna o tematyce morskiej, morska fauna i flora. Wpływ oceanów na klimat. Wyszukiwanie w atlasie i globusie mórz
i oceanów. Wykonanie prac plastycznych związanych z tematem morskim.

M. Pstragowska
M. Brudny

M. Burzyńska,
M. Bielińska

Dzieci ze świetlicy

świetlica

6.   

Międzynarodowy Dzień Niesłyszacych (Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego)

28

Zwrócenie uwagi na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób głuchych. Budowanie zrozumienia i poczucia solidarności oraz promowanie równouprawnienia.

M. Burzyńska, M. Bielińska (szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA)/ świetlica szkolna/ M. Pstragowska

M. Brudny

Dzieci ze świetlicy /Społeczność szkolna

świetlica /Holl główny

7.   

Sprzątanie świata

Wrzesień

Budowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. 

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

8.   

Dzień kropki

Wrzesień

Udział w szkolnych i klasowych obchodach Dnia Kropki. Integracja zespołu klasowego

A Michta

A. Radzik

Uczniowie klasy 1a

Jadalnia

Sala nr5

 

PAŹDZIERNIK

 

9.               

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

15.10.18

Podziękowanie pracownikom szkoły

Samorząd Uczniowski

M. Burzyńska

G. Bilangowska

Nauczyciele i pracownicy szkoły

jadalnia

10.           

Pasowanie na uczniów SP 22

Październik

2018r.

Pielęgnowanie tradycji szkolnych, uroczyste włączenie pierwszaków do grona uczniów.

Wychowawcy i uczniowie klas 3:

L. Pytel

M. Gozdowska

E. Ryba

B. Kozieł

Uczniowie klas 1, rodzice, krewni

Jadalnia

11.           

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018r.

Serdeczność i szacunek dla wszystkich pracowników

M. Burzyńska

K. Osińska

Nauczyciele klas 1-3

Jadalnia

12.           

Apel o jesieni

Październik 2018r.

Budzenie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie

W. Szynawa

J. Tarasiuk

M. Jureczko

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

13.           

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2

Kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacji przemocy rówieśniczej. Budowanie prawidłowych relaci rówieśniczych. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku, norm moralnych akceptowanych społecznie. Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Dzieci ze świetlicy /Społeczność świetlicowa

Świetlica szkolna/ Holl główny

14.           

Światowy Dzień Żywności

16

Promowanie zdrowego stylu życia. Zaczenie marnowania żywności w Polsce i na świecie - sposoby niwelowania tej sytuacji w szkole i w domu rodzinnym.

M. Burzyńska,
 M. Bielińska (szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA)/ M. Pstragowska

 

Społeczność szkolna/ Dzieci ze świetlicy

świetlica /jadalnia

15.           

Światowy Dzień Zwierząt

4

Zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt i środowiskiem ich życia. Uwrażliwianie na los zwierząt.

M. Burzyńska,
M. Bielińska

M. Pstragowska
M. Brudny

 

Dzieci ze świetlicy

świetlica

16.           

Warsztaty rodzinne „Filcowa jesień”

3

Zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi. Stymulowanie rozwoju indywidualnego dzieci poprzez różnorodne zajęcia z rodzicami i innymi członkami rodzin.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Społeczność szkolna

Świetlica szkolna

17.           

Święto Edukacji Narodowej

Październik

Kultywowanie tradycji związanej z obchodami święta nauczycieli. Integracja środowiska szkolnego.

A. Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

 

LISTOPAD

 

18.           

Pięknie piszę piórem

15.11

Propagowanie umiejętności kaligraficznego pisania, pogłębienie znajomości polskich pieśni patriotycznych

G. Grzegórska-Lesiak

Przedstawiciele klas III-IV SP 22

Jadalnia

19.           

Apel z okazji Dnia Niepodległości

Listopad 2018r.

Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunek dla Ojczyzny

L. Pytel

M. Gozdowska

E. Ryba

B. Kozieł

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

20.           

Dzień Pluszowego Misia

22.11.2018r.

Właściwy stosunek do zabawek, umiejętność wspólnej zabawy i dzielenia się przedmiotami

Wszyscy wychowawcy

Uczniowie klas 1-3

Sale lekcyjne

21.           

„Śniadanie daje moc”

Listopad 2018r.

Uczenie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania w szkole

Wszyscy wychowawcy

Uczniowie klas 1-3

Sale lekcyjne

22.           

Dyskoteki i wróżby Andrzejkowe

Listopad 2018r.

Kultywowanie tradycji ludowej

-integrowanie zespołu klasowego

Wszyscy wychowawcy

Uczniowie klas 1-3

Sale lekcyjne

23.           

Narodowe Święto Ludzi Niewidomych

13

Zwrócenie uwagi na osiągnięcia osób niewidomych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych. Budowanie zrozumienia i poczucia solidarności oraz promowanie równouprawnienia.

M. Burzyńska, M. Bielińska (szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA)

Społeczność szkolna

jadalnia

24.           

100 Odzyskania Niepodległości.

 

Prezentacja historii odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

 

 

 

M. Burzyńska,

M. Bielińska

M. Pstragowska

M. Brudny

Dzieci ze świetlicy

świetlica

25.           

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21

Uzmysłowienie i przypomnienie o tym, że tylko wzajemna zyczliwość może stać sie podstawa do budowania pokojui pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.

M. Burzyńska, M. Bielińska (szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA)

Społeczność szkolna

Holl główny

26.           

Dzień Pluszowego Misia

Listopad

Zapoznanie dzieci z historią powstania Święta Pluszowego Misia.

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

27.           

Śniadanie daje moc

Listopad

Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

28.           

Wróżby Andrzejkowe

Listopad

Integracja najmłodszych uczniów szkoły. Podtrzymywanie tradycji obchodzenia andrzejek.

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

 

GRUDZIEŃ

 

29.           

Dzień Górnika

04.12.2018r.

Kultywowanie tradycji regionu, szacunek dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy

J. Rogowicz

B. Schlesinger

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

30.           

Spotkanie z Mikołajem

06.12.2018r.

Kultywowanie tradycji, prezentacja

-integrowanie zespołów klasowych

Kultywowanie tradycji, rozdanie paczek, słodki poczęstunek

K. Osińska

A. Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

31.           

„Jasełka”

Grudzień 2018r.

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, dzielenie się radością z innymi

M. Geisler

M. Przybylska -

Kępińska

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

32.           

Kiermasz BOŻONARODZENIOWY -świetlicowy

Cały miesiąc

Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zbiórka funduszy na rodzinny bal –„Bajkolandia”.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Społeczność szkolna

Holl główny

33.           

Kiermasz BOŻONARODZENIOWY -Samorządu Uczniowskiego

Cały miesiąc

Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zbiórka pieniędzy na działalność S.U.

M. Burzyńska,
G. Bilangowska

Społeczność szkolna

Holl główny

34.           

Warsztaty rodzinne „Bożonarodzeniowe”

19

Rozbudzenie aktywności dzieci i rodziców. Odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych. Organizowanie warunków umożliwiających dzieciom rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Społeczność szkolna

Świetlica szkolna

35.           

Mikołajki

Grudzień

Przybliżenie wiedzy o tradycjach, obrzędach i zwyczajach mikołajkowych poprzez, kształtowanie szacunku do tradycji i obrzędów, stworzenie atmosfery wspólnej, kulturalnej zabawy. 

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

36.           

Klasowa wigilia

Grudzień

Przekazywanie wiedzy o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne śpiewanie kolęd. Integracja zespołu klasowego.

A. Michta

A. Radzik

Uczniowie klasy 1a

Sala nr 5

 

STYCZEŃ

 

37.            

Zima wokół nas – bezpieczne ferie zimowe

Styczeń 2019r.

Przypomnienie zasad postępowania w czasie zabaw zimowych

M. Burzyńska

A. Lewko

J. Tarasiuk

W. Szynawa

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

38.            

Bal karnawałowy dla klas 1-3

Styczeń, luty 2019r.

Integracja klas, kultywowanie tradycji, rozwijanie zainteresowań tanecznych

Wychowawcy klas

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

39.            

Poznanie patrona szkoły –życie i twórczość Rafała Pomorskiego.

10

Promowanie twórczości patrona szkoły rozbudzenie aktywności twórczej i kreatywności dzieci. Promowanie obrazów zgromadzonych w szkolnej galerii oraz obcowania ze sztuką.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Dzieci ze świetlicy

Galeria szkolna/ świetlica

40.            

Dzień Otwarty Szkoły

Styczeń

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

41.            

Bal karnawałowy

Styczeń

Zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania.

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

 

LUTY

 

42.           

Poczta Walentynkowa

Luty 2019

Propagowanie postaw życzliwości wobec innych

Samorząd Uczniowski

M. Burzyńska

G. Bilangowska

Uczniowie klas 1-8

szkoła

43.           

Dzień Otwarty Szkoły

Luty 2019r.

Spotkanie z przyszłymi uczniami naszej szkoły, zachęcenie rodziców do zapisywania dzieci do naszej placówki

Wychowawcy klas

Rodzice i przedszkolaki

Szkoła

44.           

Dni Bezpiecznego Internetu

Luty 2019r.

Zapoznanie z zagrożeniami podczas korzystania ze stron internetowych, zasady korzystania zez stron, kultura w sieci

A. Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

45.           

Dni Bezpiecznego Internetu

Luty

Zapoznanie z zagrożeniami podczas korzystania ze stron internetowych, zasady korzystania ze stron, kultura w sieci

K. Ścieszka,

Uczniowie klas 4-6

Sala 9, jadalnia

46.           

Kiermasz WALENTYNKOWY

luty

Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

M. Burzyńska,

G. Bilangowska

Społeczność szkolna

Holl główny

 

MARZEC

 

47.           

Dzień Odkrywców Talentów

21.03.19

Propagowanie rozwijania własnych talentów

Samorząd Uczniowski

M. Burzyńska

G. Bilangowska

Uczniowie klas 1-8

jadalnia

48.           

Powitanie wiosny – apel

21.03.2019r.

Rozbudzanie zainteresowań pięknem otaczającej przyrody, zwiastuny wiosny.

M. Jureczko

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

49.           

Dzień Odkrywców Talentów

21.03.2018r.

Poznanie i wspieranie uzdolnień uczniów szkoły.

Wychowawcy klas

Uczniowie klas 1-3

Sala gimnastyczna

50.           

Zwyczaje Wielkanocne

Kwiecień

2019r.

Poznanie i kultywowanie tradycji świąt

J. Rogowicz

B. Schlesinger

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

51.           

Międzynarodowy Dzień Teatru

27

Doskonalenie spostrzegawczości, uważnego słuchania i obserwowania. Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy o teatrze. Wywoływanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych poprzez kontakt z teatrem szkolnym „Ś”.

M. Burzyńska

Społeczność szkolna (klasy I -III)

jadalnia

52.           

Warsztaty rodzinne „Wielkanocne”

27

Rozbudzenie aktywności dzieci i rodziców. Odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych. Organizowanie warunków umożliwiających dzieciom rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej.

M. Burzyńska,

M. Pstrągowska,

 M. Bielińska

Społeczność szkolna

Świetlica szkolna

53.           

Tydzień dla Zdrowia

 

Propagowanie zdrowego stylu życia, właściwe odżywianie, higiena spożywania posiłków

A. Powałka

k. Ścieszka

Uczniowie klas,

Korytarze szkolne, sala 8

54.           

Warsztaty kulinarne „Sałatki owocowo-warzywne”

marzec

Propagowanie zdrowego odżywiania się i estetyki przygotowywania posiłków

A.           Powałka,

B.           K. Ścieszka,

Uczniowie klas piątych

Pracownia przyrodnicza i informatyczna

 

KWIECIEŃ

 

55.           

Dzień pamięci o Holocauście - wystawa

 

10.04.19

Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

D. Wilczak

G. Bilangowska

Uczniowie klas I – VIII, nauczyciele, rodzice.

Świetlica szkolna

56.           

Akcja „Żonkile”

Kwiecień 2019

Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

D. Wilczak

G. Bilangowska

Uczniowie klas I – VIII, nauczyciele, rodzice.

szkoła

57.           

Dzień Ziemi

Kwiecień 2019r.

Wpajanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, podczas zabaw. Propagowanie zdrowego stylu życia

w wierszach i piosenkach, utrwalenie zdobytej wiedzy

L. Pytel

M. Gozdowska

M. Burzyńska

A. Lewko

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

58.           

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

4

Kształtowanie szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd. Kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu. Zapoznanie z etapami powstawania książki.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska, M. Bielińska

Społeczność świetlicowa

świetlica

59.           

Światowy Dzień Zdrowia

9

Promowanie zasad Codex Alimentarius, które mówią o wysokich standardach żywieniowych oraz o wytycznych postępowania

w przetwarzaniu i obrocie żywnością.

M. Burzyńska, , M. Pstrągowska, M. Bielińska (szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA)

Społeczność szkolna/ Dzieci ze świetlicy

Holl główny/ świetlica

60.           

Światowy Dzień Drzewa

26

Uświadomienie korzyści związanych z obecnością drzew wokół nas. Uwrażliwienie na fakt, że drzewa odgrywają niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

M. Burzyńska
M. Pstragowska
M. Brudny

M. Mitoraj

Dzieci ze świetlicy/ społeczność szkolna

Świetlica/ Holl główny

 

MAJ

 

61.           

Sprawdziany kompetencji klas 1-3

Maj 2019r.

Wykazanie się wiedzą

Wychowawcy klas

Uczniowie klas 1-3

Sale lekcyjne

62.           

Dni rodziny

Maj – czerwiec

2019r.

Budzenie szacunku do rodziców,

rozwijanie uczuciowości dzieci -

przygotowanie do wystąpień publicznych, zaprezentowanie dorobku dzieci

 

Wychowawcy klas

Uczniowie klas 1-3

Sale lekcyjne

63.           

Międzynarodowy Dzień Rodziny

15.05.19

Zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami.

Integracja rodzin i promowanie aktywnego stylu życia międzypokoleniowego. Wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie wolnego czasu w rodzinie.

M. Burzyńska,
M. Pstrągowska,
M. Bielińska

Społeczność świetlicowa

jadalnia

64.           

Dzień bezpiecznego Internetu

Maj

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu-

A.Michta

A. Radzik

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

 

CZERWIEC

 

65.           

Dzień Dziecka

01.06.19

Wspólne świętowanie Dnia Dziecka – apel, konkurs/quiz z nagrodami, prezenty.

G. Bilangowska

M. Burzyńska

Uczniowie klas 1-8

Jadalnia

66.           

Prawa Dziecka

Kwiecień

2019r.

Zapoznanie z prawami dziecka,

M. Burzyńska

A. Lewko

K. Osińska

Uczniowie klas 1-3

Jadalnia

67.           

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas 3

Czerwiec 2019r.

Podsumowanie roku szkolnego,

przedstawienie

dorobku klas 1-3

Wychowawcy klas 3

Uczniowie klas 1-3

Sala gimnastyczna

68.           

Uroczyste rozpoczęcie roku 2019/2020

Wrzesień 2019r.

Pielęgnowanie tradycji SP nr 22, integrowanie zespołu uczniowskiego

Wychowawcy klas 1a, d

Uczniowie klas 1

Sala gimnastyczna

69.           

Międzynarodowy Dzień Dziecka

1.06.19

Zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka. Zwiększenie świadomości uczniów co do zakresu i istoty praw im przysługujących.

M. Burzyńska, G. Bilangowska

Uiowie klas IV -VII

jadalnia

70.           

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

2.06.19

Pokazanie znaczenia przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan, a także uświadomienie wysokiego stopnia degradacji środowiska naturalnego na świecie.

M. Burzyńska, M. Bielińska (szkolny klub MAŁEGO WOLONTARIUSZA)/ M. Pstragowska

Społeczność szkolna/ Społeczność świetlicowa

jadalnia

71.           

Warsztaty rodzinne „Letnią porą...”

6.06.19

Zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi. Stymulowanie rozwoju indywidualnego dzieci poprzez różnorodne zajęcia z rodzicami i innymi członkami rodzin.

M. Burzyńska, M. Pstrągowska,

Społeczność szkolna

Świetlica szkolna

72.           

Egzamin na kartę roweroą

czerwiec

Uzyskanie karty rowerowej

K. Ścieszka

Uczniowie klas czwartych

Sala komputerowa, boisko

Galeria zdjęć