Strona główna

mgr Grażyna Pieńkowska mgr Marzena Troszok

Logopeda

Ukończone studia:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Surdologopedia
Uniwersytet Warszawski - Logopedia
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Erenc

Wykształcenie:

2013 - 2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

Specjalność : neurologopedia.

Temat pracy końcowej: Zachowania językowe i komunikacja w autyzmie. Opis przypadku 5-letniego chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem wczesnodziecięcym.

2010 – 2012

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, IV semestralne

Specjalność : logopedia.

jąkających się dzieci w wieku szkolnym. Studia przypadków.  Temat pracy końcowej: Diagnoza i terapia

2008 – 2009

Uniwersytet Warszawski – Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, dokształcające II semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa.

1988 – 1994

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, studia wyższe magisterskie 5 – letnie.

Kierunek: filologia polska.

Specjalność: nauczycielska.

 

 

 

  Kursy i szkolenia:

03.06.2014

„Wsparcie dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole” spotkanie warsztatowe prowadzone przez dr Katarzynę Węsierską

06.03.2014       

Warsztaty Wydawnictwa WIR: Terapia dzieci z głębokimi zaburzeniami komunikacji językowej. Na bazie materiału „Powtarzam-Rozumiem-Nazywam”. Prowadząca dr Anna Żywot.

14.09.2013

„Podstawy tworzenia audiodeskrypcji warsztat naukowo-szkoleniowy prowadzony przez  dr Izabellę Mrochen, mgr Barbarę Szymańską i mgr Edytę Kaszycę.

14.09.2013  

„Diagnoza różnicowa w logopedii. Podstawy teorii SMART w formułowaniu celów terapeutycznych” warsztat naukowo-szkoleniowy prowadzony przez  mgr Tatianę Lewicką.

12.09.2013

„Diagnoza różnicowa autytzmu i zespołu Aspergera”

 warsztaty przeprowadzone przez dr Martę Korendo.

21.04.2013

„Komunikacja z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera” szkolenie przeprowadzone przez profesor Marion Hersh.

31.01.2012

„Warsztat pracy innowacyjnego logopedy. Multimedialne wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne” warsztaty przeprowadzone przez trenera Akademii Young Digital Planet SA.

 

Biofeedback EEG (neurobiofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak perfomonance) - I stopień (01.-04.10.2015 r.).

Biofeedback EEG (neurobiofeedback) oraz analiza QEEG (Qantitative EEG) w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności - II stopień (11-22.11.2015 r.).

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej (02.04.2016 r.).

Galeria zdjęć