Strona główna

Statut Szkoły Kodeks Etyki Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 1 Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy 3 i kryteria ocen w edukacji wczesnoszkolnej Wymagania edukacyjne i kreteria ocen z j. angielskiego w klasach 1-3 Kryteria ocen z religii klasa 1 Kryteria ocen z religii klasa 2 Kryteria ocen z religii klasa 3 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z j. angielskiego w klasach 4 Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4 Wymagania edukacyjne – Tajemnice przyrody. Klasa 5 Kryteria ocen z j. angielskiego klasa 5 i 6 Wymagania edukacyjne - Tajemnice przyrody. Klasa 6 Ogólne kryteria oceniania z j. polskiego dla klasy 7 Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 7 kryteria ocen z j. włoskiego dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 Kryteria ocen z geografii dla klasy 7 Kryteria ocen z fizyki dla klasy 7 Kryteria ocen z chemii dla klasy 7 Kryteria ocen z j. polskiego klasy 4-6 Kryteria ocen z matematyki w klasach 4-7 Kryteria ocen z historii w klasach 4-7 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki i zajęć komputerowych dla klas 4-6 Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4-6 Kryteria oceniania z katechezy klasy 4-6 Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasy 4-6 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Zajęcia techniczne, technika klasy 4-6 Wymagania edukacyjne w klasach 4-7 z wychowania fizycznego Kryteria oceniania z katechezy klasa 4-7 Kryteria ocen z muzyki dla klasy 4-7 Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas 4-7

Statut Szkoły

Strona w budowie

Galeria zdjęć