Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

 

Nawigacja

 • Klasa IV a z wychowawczynią mgr Grażyną Grzegórską-Lesiak bierze udział w całorocznym,

   Ogólnopolskim programie edukacyjnym "PoczytajMY" organizowany przez fundację "Centrum Edukacji Obywatelskiej

   

  Program realizują uczniowie klasy IV a Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi   w Tychach we współpracy z Przedszkolem Kubusia Puchatka.

   Spotkania odbywają się cyklicznie, począwszy od września, w każdy ostatni czwartek miesiąca. W spotkaniu biorą udział zespoły czteroosobowe (składy zmieniają się za każdym razem) ze szkoły i dwie grupy przedszkolaków, grupa pięciolatków i grupa czterolatków

  Na pierwszym spotkaniu (24 września)  recytowaliśmy maluchom „Na straganie” Jana Brzechwy  i czytaliśmy krótkie opowiadania edukacyjne.  Po przedstawieniu tekstów czwartoklasistki poprowadziły konkurs z nagrodami dla dzieci.

  Spotkanie październikowe było poświęcone tolerancji. Odbiorcami były te same zespoły z przedszkola a zespół prowadzący czytał im teksty przygotowane przez kolegów z klasy. Były to trzy historyjki. Całość ubogacił występ Ali, która grała na flecie.

  Spotkanie listopadowe zorganizowaliśmy wokół wierszy Jana Brzechwy : „Kłamczucha” i „Samochwała”. Dzieci uważnie wysłuchały wierszy, obejrzały ilustracje.

  Wspólnie bawiliśmy się w stonogę.

  Bawimy się i uczymy  razem. Poznajemy bogactwo  polskich wierszy, doskonalimy sztukę pięknego czytania dla siebie i młodszych kolegów. Album fotograficzny

   Koordynatorem i prowadzącą projekt jest polonistka i wychowawczyni klasy IV a

  mgr Grażyna Grzegórska-Lesiak.

 • Klasa III c wraz z Panią Beatą Szyja bierze udział w ogólnopolskim projekcie pod hasłem „Zdrowo jem, więcej wiem!” więcej...

 • W dniu 25.11.2015r. odbył się  w świetlicy szkolnej  „Rodzinny konkurs recytatorski”  dla kl.1.

  Wyniki konkursu:

  I miejsce Rodzina Wojtka Drapińskiego

  II miejsce Rodzina Pawła Mądrego

  III miejsce  Rodzina Nicole Królak

  Wyróżnienia :  Rodzina Natalii Cygoń i Pauliny Drapińskiej

  Celem konkursu było wzmacnianie współpracy z rodzicami, rozwijanie uzdolnień twórczych i umiejętności recytatorskich, promowanie czytelnictwa i zachęcanie do poznawania wierszy polskich poetów.

 • Więcej szczegółow w zakładce KLUB WOLONTARIUSZA

 • Wyniki konkursu

  „Przepis na weekend – Dobra książka” – konkurs literacki  (szkolny)

  I miejsce    Helena Drzazga

  II miejsce    Matylda Stawarska

  III miejsce   Alicja Kotlarczyk

  Wyróżnienie: Emilia Gońda, Roksana Szuter, Zuzanna Lis, Zofia Surdel

 • Dnia 19 listopada 2015r. uczniowie klas 2c i 2f przedstawiły zaproszonym rodzicom program artystyczny „Kolory jesieni”, którego tematyką były wiersze i piosenki związane z jesienią i zdrowym odżywianiem. Następnie wszyscy rodzice uczestniczyli w warsztatach plastycznych „Na liściu malowane”, na których wraz ze swoimi pociechami wykonywali oryginalne wzory na zasuszonych liściach z użyciem farb. Była to dobra okazja do wspólnego spędzenia czasu. Wszyscy świetnie się bawili, a wielu uczestników wykazało się sporymi talentami plastycznymi i ogromną wyobraźnią. Album fotograficzny

   

 • Nie bądź tabletowym rodzicem!!!

  Ponieważ rośnie popularność urządzeń mobilnych wśród najmłodszych dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła akcję „Mama, tata, tablet”, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z nieodpowiednim udostępnianiem dzieciom w wieku 0-6 lat urządzeń dotykowych oraz promowanie pozytywnych i bezpiecznych dla nich treści mobilnych.

  Wejdź! Zobacz! Może jeszcze nie jest za późno...

  Dodatkowe informacje w zakładce Dla Rodziców

 • Inauguracja II edycji projektu „Świat po drugiej stronie muru”

  6 listopada 2015 r. grupa sześciu uczennic z klas 6 c i 6 d pod opieką pani Dagmary Wilczak oraz pani Gabrieli Bilangowskiej brała udział w uroczystej inauguracji II edycji projektu zatytułowanego „Świat po drugiej stronie muru”, skierowanego do uczniów klas V i VI szkół podstawowych, Projekt realizowany jest przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach oraz Szkołę Podstawową nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie.

  Spotkanie odbyło się w nowoczesnym Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im. Henryka Sławika.

  Uczennice uczestniczyły w dwóch warsztatach: „Kultura żydowska”, w czasie którego poznały podstawowe pojęcia i fakty związane z kulturą żydowską oraz „Sprawiedliwi wśród narodów świata”, w ramach którego omówiono postawy Polaków pragnących pomóc Żydom w czasie II Wojny Światowej oraz konsekwencje, które wiązały się z udzielaniem takiej pomocy.

  Warsztaty były niezwykle ciekawe oraz inspirujące. Tym, co uczestnicy zapamiętają na długo, to możliwość zobaczenia na własne oczy menory, tałesu, kipy czy mezuzy. Z pewnością to niezwykłe doświadczenie pomoże dwóm grupom uczennic w stworzeniu oryginalnych prac końcowych. Album fotograficzny

 • W dniu 30 października 2015 r. Samorząd Uczniowski zorganizował kolejny „przebierany piątek”. Uczniowie w tym dniu mieli możliwość przebrania się w stroje inspirowane amerykańskim świętem Hallowe’en. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w zabawie. Niektóre ze strojów były bardzo pomysłowe. Powtórzyliśmy ten motyw podczas zorganizowanej tydzień później dyskotece andrzejkowo – halloweenowej (05.11.2015 r.). I również tutaj uczniowie wykazali się dużą inwencją. Podczas zabawy opiekunowie Samorządu wybrali pięć najlepiej przebranych osób i nagrodzili je książkami.


 •  Regulamin konkursu fotograficznego
  „Pokaż nam swoje zdrowe, rodzinne śniadanie”

          Organizator konkursu jest stowarzyszenie Inicjatywa Tyska, koordynator programu Zdrowe Tychy.

  2.      Celem konkursu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych przy uwzględnieniu szczególnej roli śniadania w zbilansowanej diecie. Chcemy, aby śniadanie nie było tylko zdrowym zwyczajem, ale również okazją do rozpoczęcia dnia wspólnie z bliskimi.

  3.      Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które praktykują zdrowy tryb życia lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tą dziedziną. Osoby zgłaszające zdjęcia do konkursu muszą mieć ukończone 13 lat. Na fotografii mogą znajdować się osoby poniżej 13 roku życia pod warunkiem obecności opiekuna.

  4.      Zdjęcia konkursowe można zgłaszać od 11 do 25 Listopada poprzez wysłanie fotografii w prywatnej wiadomości na profil facebook.com/zdrowetychy lub na adres email zdrowetychy@gmail.com

  5.      Przesłane zdjęcie prosimy dostarczyć wraz z imieniem i nazwiskiem autora fotografii oraz adresem email lub telefonem kontaktowym.

  6.      Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać tylko jedno zdjęcie.

  7.      Prosimy o przesyłanie zdjęć wysokiej jakości, przestawiających śniadanie wpisujące się w idee zdrowego żywienia oraz autora tego posiłku, najlepiej w towarzystwie rodziny, przyjaciół lub swojego pupila.

  8.      Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

  9.      Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na profilu facebook.com/zdrowetychy

  10.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem w tym na łamach prasy lokalnej, co jednocześnie stanowi element nagrody dla zwycięskiej fotografii.

  11.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 10 i 11 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

  12.  Ocena nadesłanych zdjęć oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dwuetapowo. Zdjęcia, które przejdą pozytywnie weryfikacje zgodności z regulaminem 26 Listopada zostaną opublikowane na łamach profilu facebook.com/zdrowetychy, gdzie do 2 Grudnia do godziny 23:59 będzie trwało głosowanie publiczności polegające na „lajkowaniu” poszczególnych zdjęć. Zdjęcie z największą ilością polubień otrzyma nagrodę publiczności. Kolejną nagrodę przyzna jury konkursu.

  13.  Werdykt jury dotyczący drugiej, zwycięskiej fotografii oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Tyskich Targów Śniadaniowych, 5 grudnia o godzinie 11.

  14.  Nagrodą w konkursie jest zestaw zdrowych produktów podarowanych przez wystawców Tyskich Targów Śniadaniowych oraz publikacja fotografii na łamach prasy lokalnej.

  15.  Prac konkursowych nie mogą zgłaszać osoby związane z organizatorem konkursu.

  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  17.  Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

  18.  Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

  https://www.facebook.com/zdrowetychy/photos/a.1173776789305143.1073741828.1172504529432369/1206395606043261/?type=3&theater

 • 29 października 2015 r. w naszej szkole – w Królestwie „Szkołolandii” na dworze Króla Klasomira i Królowej Kredki miała miejsce wspaniała uroczystość – pasowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści wzięli udział w turnieju, mieli do zaliczenia cztery próby: próbę recytacji, sprawności, uśmiechu i śpiewu. Wszystkie próby przez Królową i Króla zostały zaliczone. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów naszej szkoły przysięgi uczniowskiej.

  Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia i został włączony w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. Pani Dyrektor wręczyła uczniom pamiątkowe tarcze, a wychowawczynie okolicznościowe dyplomy. Z ogromną radością oficjalnie przyjęliśmy do grona naszych uczniów 139 pierwszoklasistów. W tej wielkiej uroczystości dzieciom towarzyszyli rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodziny. Po oficjalnym spotkaniu na dzieci czekała iście królewska uczta - słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Album fotograficzny

  Uroczystość przygotowali wychowawcy klas 3

 • Relacja ze spotkania członków SKKT z panem Zygmuntem Jantoszem

  9 listopada uczniowie Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego o profilu kolarskim, a działającego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Tychach im. Rafała Pomorskiego spotkali się z p. Zygmuntem Jantoszem, „kolarskim podróżnikiem” znanym w mieście, w Polsce, w Europie i na innych kontynentach świata.

  Inicjatorem spotkania był prezes PTTK pan Kazimierz Okoński, który jest przewodnikiem kolarskim dla członków tegoż koła oraz szkolny opiekun SKKT pani Leokadia Bratek.

  Pan Zygmunt bardzo interesująco opowiadał o swoich wyprawach na rowerze do różnych krajów na różnych kontynentach. Odwiedził 45 państw między innymi kraje skandynawskie, Wielką Brytanię, Islandię, Hiszpanię, kraje bałkańskie, Istambuł, Kanadę, Meksyk, Maroko itd. Ze swoich eskapad przygotował ciekawą prezentację fotograficzną, która zrobiła ogromne wrażenie na uczniach. To co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy to były lekcje: historii, przyrody, geografii, sztuki, kultury a przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzowanie turystyki rowerowej, jako jednej z różnorodnych form aktywnego wypoczynku.

  Dzieci miały możliwość obejrzenia wycinków na temat samotnych wypraw kolarskich naszego gościa, zamieszczanych w prasie lokalnej najczęściej w tygodniku „Twoje Tychy”.

  Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie zostali przez p. Jantosza poczęstowani cukierkami oraz zadawali pytania związane z rowerowymi podróżami. Dzieci oklaskami podziękowały p. Zygmuntowi i wręczyły pamiątkowy dyplom, z podziękowaniami za przybycie do naszej szkoły.      

  Współorganizatorką spotkania była pani Katarzyna Ścieszka, która udostępniła pracownię informatyczną i pomogła przygotować to niecodzienne wydarzenie. Album fotograficzny

  Z turystycznym pozdrowieniem L. Bratek

   

 • Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu literacko-ilustracyjnego

    „Książka moim przyjacielem” – organizator: świetlica i biblioteka SP 22

  WYNIKI:

  I miejsce

   Dominik Botor SP 22

  Martyna Śmietana SP 8

  Klara Mroczkowska SP 8

  II miejsce:

  Emilia Krzystalik SP8

  Łucja Kołodziej SP8

  Wiktoria Molenda SP8

  III miejsce:

  Wiktoria Lewicka SP22

  Jessica Braszczok SP8

  Zofia Broś SP22

  Wyróżnienia:

   Kalina Kilian SP19, Maja Malaka SP8, Paulina Spinczek SP22, Paweł Chodor Sp22, Martyna Froehlich SP8, Mateusz Ratajczak SP22

  Album fotograficzny

 • Uczniowie klas I - III biorą aktywny udział w projekcie "Zagrajmy w szkołę" Fundacji Usłyszeć Afrykę. Projekt trwa od września do końca listopada 2015 r. Głównym celem projektu jest rozpowszechnianie edukacji globalnej, która ma wielką wartość w obecnym nauczaniu. Dzieci na lekcjach za pomocą filmu "Szkoła pełna dźwięków", publikacji "Granice mroku", specjalnie skonstruowanej gry podłogowej, opowiadań nauczyciela o sytuacji dzieci niewidomych w Afryce, a dokładnie dotyczy miejscowości Ghany, Rwandy i Ugandy, poznają odmienną kulturę, zjawiska zachodzące w świecie i miedzy nimi współzależności. Bowiem głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom, które dotyczą całej ludzkości. Album fotograficzny

  Koordynator: Justyna Zabielska

 • Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas IV, V, VI na pierwszą w tym roku

  dyskotekę Halloweenowo andrzejkową.

  więcej...

strona: